BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/05/2018

08:00

Họp rà soát công việc tháng 5/2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Phỏng vấn tuyển sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm tham gia thực tập sinh tại Nhật Bản.

- Trung tâm DV, HTSVQHDN,

- Viện Công nghệ Hóa sinh & Môi trường,

- Tập đoàn TG-SEIKOHSHA

Theo Thông báo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Công ty UP phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngành NTTS

Lãnh đạo Viện NN&TN

Cán bộ và sinh viên ngành NTTS

Hội trường cơ sở 2

14:00

Nhà trường làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH-TC, HCTH, TT GDTX.

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng HCTH bố trí xe)

14:00

Công ty Nông Hữu tuyển dụng sinh viên

Lãnh đạo Viện NN&TN

Cán bộ bộ môn Khoa học cây trồng và sinh viên khóa 55 Viện NN&TN

Hội trường cơ sở 2

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 15/05/2018

07:30

Họp triển khai công tác rà soát, bàn giao quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của Nhà trường ở Cơ sở II

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH (đ/c Bằng);

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, Ban QL Cơ sở II;

- Phòng TCCB, phòng HCTH;

- Trung tâm TH - TN; Trung tâm TT TV Nguyễn Thúc Hào; Trung tâm DV, HTSV&QHDN;

- Viện NN&TN (đ/c Vinh), Trung tâm GDQP&AN (đ/c Dũng), khoa GDQP (đ/c Thông), khoa GDTC (đ/c Việt)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Công ty Nam Miền Trung phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngành NTTS, Nông học, Kinh tế nông nghiệp, Khuyến nông &PTNT

Lãnh đạo Viện NN&TN

Cán bộ và sinh viên khóa 55 Viện NN&TN

Hội trường cơ sở 2

09:00

Nhà trường làm việc với Báo Giáo dục và Thời đại

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Trưởng, phó Ban Truyền thông;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, KH-TC, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Khoa Giáo dục

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Duyệt Đại hội Hội Sinh viên Trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2020

BTK Hội SV Tỉnh và BTV Đảng ủy Trường

BTK Hội sinh viên tỉnh; BTV Đảng ủy Trường; Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, HCTH, CTCT-HSSV, VP Đảng - Đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; BTK Hội Sinh viên Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp về giảng dạy online đào tạo trình độ thạc sĩ

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo Sau ĐH, TT CNTT, giảng viên 2 khoa Giáo dục chính trị, SP Ngoại ngữ tham gia giảng dạy sau đại học

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 55 và khóa 54 hệ Kỹ sư

Phòng CTCT-HSSV

Lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 55 và khóa 54 hệ Kỹ sư

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

Thứ Tư, ngày 16/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A3.302

08:00

Công ty Đất Việt phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngành NTTS

Lãnh đạo Viện NN&TN

Cán bộ và sinh viên ngành NTTS

Hội trường cơ sở 2

16:00

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B2 dành cho cán bộ

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

- Đại biểu theo Giấy mời;

- Học viên theo Quyết định.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 17/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A4.101

08:00

Họp Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Toàn thể thành viên của Ban nghiên cứu theo Quyết định số 285/QĐ-ĐHV, ngày 20/4/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường;

- Nhóm nghiên cứu viên.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Đinh Xuân Khoa;

Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

 

Hội trường Tỉnh ủy Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Họp sơ kết công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Theo Quyết định 1255/QĐ-ĐHV, ngày 10/11/2017;

- Trưởng các khoa/viện, Trợ lý QLSV.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ trẻ năm 2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 08/TT-ĐHV, ngày 09/5/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018

07:15

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2018

Ban Tuyên giáo Trung ương

- Đ/c Thái Văn Thành;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường Tỉnh ủy Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A1.201

09:00

Họp Hội đồng thi tuyển viên chức

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Làm việc với nhóm NCV Khoa học công nghệ về viết bài đăng tạp chí Quốc tế

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban giám đốc, Các NCV KHCN của  TT NC - KNST

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

19:00

Hội thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- BCH Đoàn Viện, Liên chi đoàn

- Các Đội thi

Hội trường A

19:30

Chương trình thực tập sinh dành cho sinh viên ngành du lịch và ngoại ngữ của Trường AAC - Singapore

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, HTSV&QHDN; Đại diện Khoa Lịch sử và Khoa SP Ngoại ngữ;

- Sinh viên khóa 55 và 56 Khoa Lịch sử và Khoa SP Ngoại ngữ

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

19:30

Hội diễn Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) 

- Ban Quản lý Cơ sở II

- Trung tâm GDQP&AN

- Đại biểu có giấy mời

- Cán bộ, viên chức; sinh viên học GDQP-GDTC tại Cơ sở II

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018

14:00

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế văn hóa công sở của Công đoàn cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Công đoàn cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Theo Giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018

07:30

Nhập học cao học đợt 1, năm 2018 và triển khai Quy chế học viên cao học

Phòng CTCT-HSSV

Theo Công văn số 475/ĐHV-CTCTHSSV, ngày 8/5/2018

Hội trường A

14:00

Tiếp tục nhập học cao học đợt 1, năm 2018 tại các Khoa, Viện

Phòng CTCT-HSSV

Theo Công văn số 475/ĐHV-CTCTHSSV, ngày 8/5/2018

Các Khoa, Viện

Cả tuần

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018.

- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho sinh viên cuối khóa tốt nghiệp tháng 6/2018. Thực hiện theo Công văn số 495/ĐHV-CTCTHSSV, ngày 10/5/2018.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần