BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 38

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 21/05/2018

08:30

Hội thảo Horizon Scanning về rừng Việt Nam (cả ngày)

Viện công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường

Theo Giấy mời

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

08:30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn

Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Ban Thường vụ; Ban Chuyên môn

VP Đảng - Đoàn thể

09:30

Họp Ban Nữ công

Thái Thị Kim Oanh, Trưởng Ban

 Ban Nữ công

VP Đảng - Đoàn thể

10:00

Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Trường ĐH Daegu Haany, Hàn Quốc

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: TT DV, HTSV&QHDN, Đào tạo, KH&HTQT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP. CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 22/05/2018

08:00

Nhà trường làm việc với Tỉnh đoàn bàn về Học kỳ quân đội 2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- BGH, HCTH, KH-TC, Đoàn Thanh niên

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Cơ quan hợp tác quốc Hàn Quốc (KOICA) thăm và làm việc tại Trường

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: Trung tâm DV, HTSVQHDN; Phòng KH&HTQT, HC-TH và Tình nguyện viên KOICA đang công tác tại trường.

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 23/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A3.302

14:00

Nhà trường làm việc với phòng Hành chính Tổng hợp

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Tổ công tác của Nhà trường;

- CB, VC phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 24/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A3.302

15:00

Ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với Báo Công an Nghệ An

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng, phó Ban Truyền thông;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, KH-TC, Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018

07:30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Giảng viên lên lớp

Học viên theo Quyết định 226/QĐ-ĐHV, ngày 05/4/2018

Phòng học A3.302

09:00

Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Trường ĐH Thủ Đô

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám đốc TT TH-TN; Trưởng các đơn vị: Quản trị và Đầu tư, KH&HTQT, KHTC, TT CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Nghiệm thu giáo trình: “Tâm lý học” của TS. Phan Quốc Lâm (Chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

15:00

Nghiệm thu giáo trình: “Công nghệ môi trường” của TS. Hoàng Vĩnh Phú (Chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018

14:00

Đại hội Hội Sinh viên Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020 (phiên thứ nhất)

BTK Hội Sinh viên Trường

- Đại biểu có giấy mời;

- Theo Thông tri triệu tập của Hội Sinh viên Trường

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 27/05/2018

08:00

Đại hội Hội Sinh viên Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020 (phiên thứ hai)

BTK Hội Sinh viên Trường

- Đại biểu có giấy mời;

- Theo Thông tri triệu tập của Hội Sinh viên Trường

Hội trường A

Cả tuần

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018.

- Các đơn vị tổ chức tổng kết năm học theo Công văn số 501/ĐHV-HCTH, ngày 10/5/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường

- Các Khoa/ Viện, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền sinh viên thực hiện ôn, thi kết thúc học phần nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần