BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 38

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 20/05/2018 đến ngày 26/05/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/5/2019

09:30

Nhà trường làm việc với Đoàn Đại sứ Ôxtrâylia

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

1. Đoàn Đại sứ Ôxtrâylia;

2. Đại diện lãnh đạo UBND, Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An;

3. Trường Đại học Vinh: Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, HCTH, KH&HTQT, CTCT-HSSV,DV, HTSV&QHDN, Trường THPT Chuyên.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp trực tuyến giữa Ngân hàng thế giới với Bộ phận Tài chính - Đấu thầu thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Quản lý Chương trình ETEP;

- Bộ phận phụ trách Tài chính, Đấu thầu.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Semina bản thảo sách “Lịch sử Trường Đại học Vinh 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019)”

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Nhóm Phụ lục

Phòng Thực hành tầng 7, Nhà Điều hành

14:30

Nghiệm thu đề án quy hoạch phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO Viện Kỹ thuật và Công nghệ

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 617/QĐ-ĐHV, ngày 28/3/2018;

- BLĐ, Trưởng bộ môn Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

TS. Đặng Thị Thu, PTP Phụ trách CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc;

- Lãnh đạo ban quản lý cơ sở II.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Chung kết cuộc thi SV 2019

Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang , Chủ tịch HSV trường

Theo công văn điều động

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 21/5/2019

08:00

Họp rà soát việc triển khai các hoạt động thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Quản lý Chương trình ETEP;

- Bộ phận phụ trách TEIDI;

- Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng NVSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:30

Làm việc về Xây dựng phần mềm tổng thể, phân hệ thu online.

Trung tâm CNTT

- Thành viên của Tổ tư vấn (đ/c Tấn, đ/c  Bắc Giang);

- Phòng KHTC (đ/c Phú);

- CB kỹ thuật Công ty Trí Nam;

- Ngân Hàng HD Bank.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Semina bản thảo sách “Lịch sử Trường Đại học Vinh 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019)”

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Nhóm Phụ lục

Phòng Thực hành tầng 7, Nhà Điều hành

14:30

Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế “Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và dạy học theo hướng tiếp cận năng lực”

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: BQL ETEP, Đào tạo, HCTH, KH&HTQT, NXB, TT BDNVSP, Viện SP Tự nhiên, Viện SP Xã hội, Khoa Giáo dục, Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa GDQP.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Nghiệm thu đề án quy hoạch phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 613/QĐ-ĐHV, ngày 28/3/2018;

- BLĐ, Trưởng bộ môn Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 22/5/2019

14:00

Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên soạn Lịch sử Trường Đại học Vinh 60 năm xây dựng và phát triển

GS. TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHV, ngày 15/3/2019.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 23/5/2019

07:30

Hội thảo Tư vấn và Tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản

Trung tâm DV,HTSV&QHDN

Theo công văn số 498/ĐHV-HTSVQHDN

Phòng họp tầng 4 Nhà A1

08:00

Hội thảo về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Trung tâm NC-KN ST;

- TT DV,HTSV&QHDN.

Theo công văn số 502/ĐHV-NCKNST

Hội trường Nhà B, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

07:30

Họp tổng kết công tác thực tập  năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa/viện;

- Trợ lý đào tạo các khoa/viện;

- Trưởng bộ môn PPGD các ngành đào tạo sư phạm;

- Trưởng  bộ môn GD Mầm non; GD Tiểu học khoa Giáo dục;

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Trường về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Đ/c Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đoàn kiểm tra của Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Vinh và các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An; Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Trưởng các đoàn thể cấp Trường; Trưởng các viện, khoa; Trưởng các phòng: CTCT-HSSV; KH&HTQT; ĐTSĐH; GDTX; TTrGD; KHTC

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 24/5/2019

07:30

Hội nghị về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO năm 2019

Phòng Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội nghị trực tuyến với GS. Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

14:00

Hội thảo tổng kết về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Trung tâm NC-KN ST;

- TT DV,HTSV&QHDN.

Theo công văn số 502/ĐHV-NCKNST

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Nghiệm thu đề án quy hoạch phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 615/QĐ-ĐHV, ngày 28/3/2018;

- BLĐ, Trưởng bộ môn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

- Lãnh đạo Ban Quản lý CS II.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 25/5/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 26/5/2019

06:30

Trường THPT Chuyên Tổng kết năm học 2018 - 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường THPT Chuyên

- Đại biểu mời;

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên

Science Square

07:00

Trường THSP Tổng kết năm học 2018 - 2019

TS. Phan Xuân Phồn, Hiệu trưởng Trường THSP

- Đại biểu mời;

- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THSP

Nhà Thi đấu TDTT

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Tập huấn kỹ năng cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên theo công văn số 502/ĐHV-NCKNST diễn ra từ ngày 24/5 đến 26/5 tại tầng 7 Nhà Điều hành.

- Tuần sinh hoạt Công dân, HSSV cuối khóa năm học 2018 - 2019 thực hiện theo Kế hoạch

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần