BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 39

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 27/05/2018 đến ngày 02/06/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 27/5/2019

05:00

Đoàn công tác của Trường Đại học Vinh tham dự Diễn đàn và triển lãm giáo dục Việt Nam; công tác quảng bá tuyển sinh tại các Sở Giáo dục và Thể thao, các trường THPT các tỉnh Nước CHDCND Lào

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Phòng KH&HTQT; phòng Đào tạo (đ/c Vinh)

Nước CHDCND Lào

14:00

- Nghiệm thu bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật cơ sở 2 đưa vào sử dụng;

- Bàn giao các hạng mục công trình bổ sung tại cơ sở 2 đưa vào sử dụng.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đại diện BQL Cơ sở 2; Ban TTrND; Phòng KH-TC; Phòng TTr-PC; Phòng QT&ĐT

Dự án Khu nhà ở sinh viên Cơ sở 2

Thứ Ba, ngày 28/5/2019

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Chế Thị Hải Linh, chuyên ngành: QLGD

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

08:00

Làm việc với Công ty Trí Nam: Rà soát yêu cầu, cho ý kiến về phân hệ Quản lý Thi

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Tổ tư vấn giám sát

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, TT ĐBCL

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Sakon Nakhon, Thái Lan

GS.TS Đinh Xuân Khoa,

Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, CTCT-HSSV, TT bồi dưỡng NVSP.

Đại diện lãnh đạo và các trưởng hoặc phó bộ môn Viện Sư phạm tự nhiên và Viện Sư phạm xã hội

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Hồng Uyên, chuyên ngành: QLGD

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

Thứ Tư, ngày 29/5/2019

08:00

Nghiệm thu, đánh giá bài giảng bồi dưỡng năng lực tư vấn cho GVPT làm công tác tư vấn cho HS (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An;

- BGĐ TT BDNVSP;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Giáo dục, Viện KHXH & NV.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Tổ công tác của Trường làm việc với cán bộ chủ chốt của Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Tổ công tác của Trường

Tổ công tác của Trường (đ/c Du, đ/c Dũng, đ/c Tuấn); Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐBP TT ĐBCL

Phòng họp tầng 2 Nhà Điều hành

08:30

Tổ công tác của Trường làm việc với cán bộ, viên chức của Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Tổ công tác của Trường

Tổ công tác của Trường (đ/c Du, đ/c Dũng, đ/c Tuấn); Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức TT ĐBCL

Phòng họp tầng 2 Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 30/5/2019

07:30

Chương trình truyền thông, phổ biến về pháp luật, văn hóa tham gia giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên

- Trung tâm DV, HTSVQHDN;

- Trung tâm GDQP&AN

- Trung tâm GDQP&AN;

- Toàn bộ sinh viên học GDQP&AN

Hội trường Trung tâm GDQP&AN

09:00

Họp Cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Khởi nghiệp, Sáng tạo

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, KH&HTQT, HCTH, Đào tạo;

- CTV theo các Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Chương trình truyền thông, phổ biến về Luật Giao thông, văn hóa tham gia giao thông cho học sinh

- Trung tâm DV, HTSVQHDN;

- Trung tâm GDQP&AN

- Trung tâm GDQP&AN;

- Toàn bộ học sinh trải nghiệm Kỳ hè quân đội

Phòng học đa năng Trung tâm GDQP&AN

15:00

Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học; Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật sinh viên hệ Vừa làm vừa học

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Các Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Chương trình Vui Tết Thiếu nhi

BTV Công đoàn Trường

Đại diện Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Hội đồng trường, Đoàn TN, Hội SV, BTV Công đoàn, Ban nữ công, Chủ tịch các CĐBP, Tổ trưởng nữ công các đơn vị và tất cả các cháu là con của CBVC Nhà trường

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 31/5/2019

08:00

Họp về cơ sở vật chất

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC (đ/c Tuấn, đ/c Dũng); QT&ĐT (đ/c Sáng, đ/c Quý); ĐBCL (đ/c Hiếu), THSP (đ/c Phồn); HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (TS. Nguyễn Ngọc Hiền);

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KĐCLGD, ĐBCL, Thanh tra Nhân dân, Thanh tra - Pháp chế, KH-TC, QT&ĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Lễ Bế giảng lớp du học bán phần cho LHS Lào, Thái Lan khóa 56, ngành Ngôn ngữ Anh

Phòng CTCT-HSSV

- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV; KH&HTQT, HCTH, TT Nội trú, DV HTSV&QHDN, Đoàn TN; Hội đồng đào tạo, CB khoa SP Ngoại ngữ;

- LHS Lào, Thái Lan khóa 56 ngành Ngôn ngữ Anh

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 01/6/2019

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI!

07:00

Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

BTV Đoàn Thanh niên

Cán bộ và sinh viên theo điều động

Trại Thực hành hải sản (Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Chủ Nhật, ngày 02/6/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần