BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 19/6/2017

06:30

Lễ  Trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2017 của các khoa: Giáo dục chính trị, Xây dựng

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số: 08/TT - ĐHV ngày 09/6/2017

Hội trường A

14:00

Họp các Phó trưởng điểm thi THPT Quốc gia năm 2017

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp về Đề án Công nghệ thông tin

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, TCCB, KH- TC, HCTH, Bộ phận Một cửa, TT GDTX, TT ĐBCL, TT Thư viện; Toàn bộ cán bộ viên chức của TT CNTT và Tổ Đề án

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Nghiệm thu Đề tài NCKH trọng điểm 2017:

- Marketing căn bản (Thái Thị Kim Oanh - Khoa Kinh tế)

- Việt ngữ học cơ sở (Trần Thị Hoàng Yến - Khoa Giáo dục)

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Các thành viên Hội đồng Nghiệm thu sản phẩm các đề tài NCKH tiếp cận CDIO 2017 (theo Quyết định); Trưởng các nhóm ngành CDIO; BCN Khoa, Trưởng các bộ môn Khoa Kinh tế, Giáo dục; Chủ nhiệm 75 đề tài NCKH tiếp cận CDIO 2017

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

16:00

Nghiệm thu giáo trình "Tư pháp quốc tế" của TS. Lê Thị Hoài Ân (chủ biên) và GVC.TS. Nguyễn Hồng Bắc

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

18:00

 

Họp BTV Đoàn trường

Đ/c Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn TN

 

BTV Đoàn trường

Văn phòng Đoàn trường

Thứ Ba, ngày 20/6/2017

07:30

Hội nghị tập huấn công tác Khoa giáo năm 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Soa (HCTH), đ/c Quang (GDCT), đ/c Tân (Y tế)

Khách sạn Hữu nghị

08:30

Hội thảo Tư vấn, tuyển chọn sinh viên tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật và giới thiệu đi làm việc tại Nhật Bản

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: Khoa Xây dựng, Viện Kỹ thuật & Công nghệ, phòng KH&HTQT, phòng CTCT-HSSV, cán bộ TT DV,HTSV&QHDN

 

Hội trường A

13:30

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Ngô Đình Phương

- Đ/c Tuấn (VP. Đảng ủy)

Phòng họp Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Họp bàn Chương trình chất lượng cao lớp THPT

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

BGH (đ/c Phương, đ/c Bằng); Trưởng các đơn vị: Viện SPTN, Viện CN HS-MT (đ/c Phú), Trường THSP, Trường THPT Chuyên, Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa SP Ngữ văn, Phòng KH&HTQT,  Phòng HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 21/6/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 22/6/2017

16:00

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1, năm 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 23/6/2017  

14:00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cơ sở, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học của NCS Phạm Trí Nguyễn

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 24/6/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 25/6/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn