BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 23/06/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/6/2019

07:00

Lễ Trao bằng cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp năm 2019 của các viện, khoa: Luật, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất.

GS. TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- Hội đồng đào tạo các viện, khoa.

Hội trường A

08:00

Họp rà soát công việc tháng 6/2018

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrPC, GDTX, CNTT, ĐBCL, KĐCLGD, BDNVSP, Thư viện Nguyễn Thúc Hào, DV, HTSV&QHDN, TH-TN, Nội trú, Y tế, Đoàn TN, VP Đảng - Đoàn thể, BQL Cơ sở II.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Lễ Trao bằng cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp năm 2019 của các viện, khoa: Luật, Nông nghiệp và Tài nguyên.

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Theo Thông tri triệu tập;

- Hội đồng đào tạo các viện, khoa.

Hội trường A

14:00

Họp Ban Quản lý xây dựng Công trình thanh niên kỷ niệm 60 năm thành lập trường

- Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng Ban

- Đ/c Thiều Đình Phong, Phó trưởng Ban

Theo Quyết định thành lập

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:30

Họp ban tổ chức Hội thảo về phát triển vật lý

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 1064/QĐ-ĐHV, ngày 16/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 18/6/2019

08:00

Họp triển khai Tự đánh giá TEIDI và xây dựng kế hoạch Hội nghị Giảng viên Sư phạm toàn trường thuộc Chương trình ETEP năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Quản lý Chương trình ETEP;

- Hội đồng Tự đánh giá TEIDI theo Quyết định số1155/QĐ-ĐHV, 24/5/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

- Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng NVSP

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thăm và làm việc với Nhà trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đoàn Công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Đoàn Công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An;

- Đại biểu Trường Đại học Vinh: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 19/6/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Luật dân sự theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Thúy Liễu

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Hội trường Khách sạn Giao tế (P. HCTH bố trí xe)

14:00

Nghiệm thu giáo trình: “Cơ sở Quản lý tài nguyên và  môi trường” của TS. Trần Thị Tuyến (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019

Chuyên đề: Kỹ năng xây dựng và tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng

Giảng viên: PGS.TS Lâm Quốc Tuấn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

 

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang,

- Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường Khách sạn Hữu Nghị

14:00

Tập huấn cán bộ làm công tác chấm thi trắc nghiệm khách quan kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Trung tâm ĐBCL (đ/c Hiếu)

Trung tâm CNTT (đ/c Tấn)

Tất cả cán bộ được điều động làm công tác  chấm thi trắc nghiệm khách quan kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Họp duyệt hồ sơ tuyển sinh Trường THSP năm học 2019 - 2020

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu Trường THPS;

- Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng họp tầng 3, Trường THSP

14:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên đột xuất

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng các đơn vị: TCCB; ĐT; ĐTSĐH; GDTX; KH&HTQT; KHTC; CTCT-HSSV; TTrPC; VP Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Tập huấn, tổng duyệt Lễ ra quân Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2019

- BTV Đoàn TN,

- BTK Hội SV

Theo kế hoạch số 53 KH/ĐTN ngày 07/5/2019 của BTV Đoàn trường

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

07:30

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019

Chuyên đề: Nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại trong tình hình mới

Giảng viên: Đ/c Lê Văn Nghiêm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

 

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang,

- Đ/c Nguyễn Văn Hải

- Đ/c Hoàng Hà Nam,

- Đ/c Nguyễn Thái Dũng,

Hội trường Khách sạn Hữu Nghị

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Luật hình sự theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lưu Hoài Bảo

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 theo Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường

Hội trường C, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

09:00

Họp cố vấn học tập toàn trường về tư vấn xử lý học vụ của kỳ hè năm học 2018 - 2019

TS. Nguyễn Thanh Mỹ, PTP Đào tạo

- Cố vấn học tập các khoa/viện;

- Phòng Đào tạo;

- Đại diện phòng KH-TC, TT CNTT

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

09:00

Họp góp ý sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, HCTH, TCCB, Đào tạo, ĐT Sau Đại học, GDTX, BD NVSP, KH&HTQT, ĐBCL, KĐCLGD, DV, HTSV&QHDN, TH-TN, Y tế, VP Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019

Chuyên đề: Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở cấp huyện và cơ sở

Giảng viên: PGS.TS Vũ Hào Quang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

 

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang,

- Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

- Đ/c Đặng Thị Thu,

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang,

- Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang

Hội trường Khách sạn Hữu Nghị

14:30

Họp các tiểu ban tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHV, ngày 14/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Họp về tuyển sinh và đào tạo sau đại học

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các khoa/viện có đào tạo SĐH; Trưởng các chuyên ngành đào tạo SĐH; Lãnh đạo các phòng: ĐT SĐH, KHTC.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 21/6/2019

07:00

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, hưởng ứng Ngày Quốc tế - Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6/2019) và Hội nghị Cán bộ Đoàn Hội toàn trường.

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Theo kế hoạch số 53 KH/ĐTN ngày 07/5/2019 của BTV Đoàn trường

- Đại biểu có giấy mời

Sân khấu Nhà A0

07:30

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019

Chuyên đề: Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập và tổ chức quản lý, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

 

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang,

- Đ/c Trần Vũ Tài

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hiếu

- Đ/c Nguyễn Văn Trung,

 

Hội trường Khách sạn Hữu Nghị

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chính trị học 3 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Vũ Thị Phương Lê

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường làm việc với Đảng ủy bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn Kiểm tra theo QĐ của UBKT Đảng ủy số 45, 46 ngày 14/6/2019; Đảng ủy bộ phận; lãnh đạo Viện; các trưởng bộ môn; Chủ tịch CĐBP; cán bộ phụ trách subweb của Viện KHXH&NV

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

10:00

Họp trực tuyến về phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO với GS Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Ban nghiên cứu LL CDIO;

- Phòng Đào tạo và những người quan tâm

(Phòng Quản trị, TT CNTT chuẩn bị cơ sở vật chất, đường truyền cho cuộc họp)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019

Chuyên đề: Tổng quan công tác khoa giáo Đảng và những vấn đề đặt ra trong công tác khoa giáo hiện nay

Giảng viên: TS. Nguyễn Đắc Hưng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

 

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang,

- Đ/c Nguyễn Quang Tuấn,

- Đ/c Đặng Thị Thu,

- Đ/c Nguyễn Thị Hà Giang,

 

Hội trường Khách sạn Hữu Nghị

14:00

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1, năm 2019

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp các nhóm chuyên trách nhằm triển khai Kế hoạch tự đánh giá năng lực Nhà trường 2019 theo TEIDI

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá TEIDI theo  Quyết định số1155/QĐ-ĐHV, 24/5/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

- Bộ phận phụ trách TEIDI

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Họp Công đoàn Trường

Đ/c Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

19:30

Tập huấn cán bộ làm công tác coi thi THPT quốc gia năm 2019

Phòng Đào tạo

Tất cả cán bộ được điều động làm công tác coi thi THPT quốc gia năm 2019

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 22/6/2019

07:45

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang,

Hội trường KS Hữu nghị, 74 Lê Lợi, TP Vinh

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đinh Xuân Khoa, chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 23/6/2019

08:00

Họp ban lãnh đạo coi thi THPTQG - Hội đồng thi Trường THPT chuyên ĐHV

Trưởng điểm

Ban chỉ đạo, Thư ký điểm thi

Phòng họp Trường THPT chuyên

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Các đơn vị hoàn thành hồ sơ tổng kết năm học 2018 - 2019, báo cáo sơ kết Tái cấu trúc giai đoạn 1 đúng hạn theo Công văn số 485/ĐHV-HCTH, ngày 14/5/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Từ ngày 23/6 đến 27/6/2019, cán bộ, giảng viên của Nhà trường tham gia công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2019 tại các điểm thi đã được phân công.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần