BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 46

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/7/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lý luận và Phương pháp dạy học Vật lý theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Họp tiểu ban lễ tân khánh tiết, an ninh chuẩn vị các hoạt động bị kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHV, ngày 14/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 6 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Võ Thị Vinh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp tiểu ban nội dung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHV, ngày 14/5/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Nghiệm thu giáo trình: “Cơ sở Quản lý tài nguyên và  môi trường” của TS. Trần Thị Tuyến (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

16:00

Nghiệm thu giáo trình: “Kỹ thuật điện, điện tử” của TS. Đặng Thái Sơn, TS. Trịnh Ngọc Hoàng (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 16/7/2019

08:00

Làm việc với Công ty Trí Nam: rà soát tiến độ thực hiện và triển khai đưa vào sử dụng các mô-đun phần mềm

PGS.TS. Hoàng Hữu Việt

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, TT CNTT, Phòng KH-TC, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT HSSV, Trung tâm ĐBCL.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Khối kiến thức chung quản trị theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hoàng Mai

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo Quyết định số 482/QĐ-ĐHV, ngày 12/3/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 17/7/2019

07:30

Đón tiếp học sinh trường THPT Chuyên nhập học năm 2019

(Cả ngày)

TS. Đặng Thị Thu, Trưởng phòng CTCT-HSSV

Theo Công văn số 689/ĐHV-CTCTHSSV, ngày 04/7/2019

Hội trường A

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến trúc - đo đạc  theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Phạm Hồng Sơn

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Làm việc với Công ty Trí Nam: Triển khai mô đun quản lý nhập học

Đ/c Lê Văn Tấn

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng CTCT HSSV, Phòng KHTC (đ/c Bắc Giang)

Phòng làm việc CNTT tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Cơ học theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trọng Hà

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Giải tích hiện đại theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Chiêu

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cho Tổng cục Thống kê

PGS.TS Nguyễn  Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH-TC, HCTH, ĐBCL, QT&ĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Làm việc với Công ty Trí Nam: Chạy Demo mô-đun thời khóa biểu

Đ/c Lê Văn Tấn

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng Đào tạo (đ/c Thắng, đ/c Thủy)

Phòng làm việc CNTT tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 18/7/2019

07:00

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 7 năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Văn hóa văn học theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Quyết

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hóa lý và hóa lý thuyết  theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Làm việc với Công ty Trí Nam:  Triển khai mô đun quản lý chương trình đào tạo

Đ/c Lê Văn Tấn

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, TT CNTT (đ/c Phong), Phòng Đào tạo (đ/c Thư, đ/c Thủy)

Phòng làm việc CNTT tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Trần Xuân Sang

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến thức tài chính - Tiền tệ theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Làm việc với Công ty Trí Nam:  Triển khai Cổng thông tin người học

Đ/c Cao Thanh Sơn

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng CTCT HSSV, Phòng KHTC (đ/c Bắc Giang)

Phòng làm việc CNTT tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 19/7/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Trí tuệ tính toán theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Giáo dục tiểu học bắt buộc 2 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Phương Nhung

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kết cấu thép theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hải

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo QĐ số 1690/QĐ-ĐHV ngày 10/7/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Phiên dịch theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Trần Bá Tiến

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Đông

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Làm việc với Công ty Trí Nam: Chạy Demo mô-đun thời khóa biểu

Đ/c Lê Văn Tấn

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng Đào tạo (đ/c Thắng, đ/c Thủy)

Phòng làm việc CNTT tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 20/7/2019

07:00

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng

Ban Tổ chức và các học viên

Hội trường A

07:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

PGS.TS Trần Viết Quang

Các học viên

Hội trường A

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lý luận ngôn ngữ theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Đình Tường

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 1 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Trương Thị Thành Vinh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lý luận văn học và Phương pháp giảng dạy theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Hồ Quang

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Sinh học cơ sở theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thảo

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

TS. Vũ Thị Phương Lê

Các học viên

Hội trường A

19:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

ThS. Nguyễn Hồng Soa

Các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 21/7/2019

07:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

Thượng tá Trần Văn Thông

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hóa hữu cơ theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm:  TS. Đậu Xuân Đức

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Cung cấp điện theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Vinh năm 2019, phiên thứ hai

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: PGS.TS. Ngô Đình Phương

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

19:30

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 học theo lịch

PGS.TS Đinh Trung Thành

Các học viên

Phòng học A4-201 và A4-202

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Các đơn vị hoàn thành dự thảo Kế hoạch năm học, gửi về Trường qua phòng KH-TC để tổ chức thẩm định và duyệt

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần