BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 47

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Cơ sở ngành Giáo dục tiểu học theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Phương pháp và công cụ nghiên cứu địa lí theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lương Thị Thành Vinh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Tập huấn về công tác kiểm định chất lượng 02 CTĐT Sư phạm Toán học và Kỹ sư Công nghệ thông tin theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Hội đồng TĐG, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách của 02 CTĐT Sư phạm Toán học và Kỹ sư Công nghệ; Tổ ĐBCL - TT Đảm bảo chất lượng; Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD Trường ĐH Vinh

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Tập huấn về công tác kiểm định chất lượng 02 CTĐT Sư phạm Toán học và Kỹ sư Công nghệ thông tin theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Hội đồng TĐG, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách của 02 CTĐT Sư phạm Toán học và Kỹ sư Công nghệ; Tổ ĐBCL - TT Đảm bảo chất lượng; Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD Trường ĐH Vinh

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Ngô Xuân Đông, chuyên ngành: QLGD

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Việt ngữ học theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Sao Chi

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu; Ban nghiên cứu CDIO; Phòng Đào tạo.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Nghiệm thu giáo trình: “Thực vật học” của TS. Nguyễn Anh Dũng, TS. Lê Thị Thúy Hà (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

15:30

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với phòng CTCT-HSSV

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Tổ công tác của Nhà trường; đảng viên thuộc chi bộ; trưởng, phó phòng CTCT-HSSV

Phòng khánh tiết, tầng 2 Nhà điều hành

16:00

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với phòng CTCT-HSSV

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Tổ công tác của Nhà trường; cán bộ, viên chức phòng CTCT-HSSV

Phòng khánh tiết, tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 23/7/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hệ thống máy tính và xử lí thông tin theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Trần Xuân Hào

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Họp chuẩn bị cho Hội nghị CB, VC và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến thức Cơ sở về du lịch theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Văn Hào

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Phương pháp giảng dạy thể dục theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Đăng

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 24/7/2019

07:30

Thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, TCCB,  HCTH.

Các Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Vật lý hiện đại theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: PGS.TS. Chu Văn Lanh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ năng cơ bản về du lịch theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Võ Thị Anh Mai

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Họp rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Trưởng, phó các đơn vị phòng ban, trung tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Thực hành ngành du lịch theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Hải Lý

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chính trị học 2 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Phan Văn Tuấn

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng xét chọn danh mục nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Thành viên Hội đồng xét chọn danh mục nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP theo Quyết định số 1907/QĐ-ĐHV, 22/7/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Thẩm định kế hoạch năm học Khoa Kinh tế

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Khoa Kinh tế: Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với Trường THPT Chuyên

Đ/c Trần Bá Tiến

Tổ công tác của Nhà trường; Chi ủy chi bộ, Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên

Phòng họp Trường THPT Chuyên

15:00

Thẩm định kế hoạch năm học Viện KHXH&NV

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện KHXH&NV: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Cơ - nhiệt theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Bùi Đình Thuận

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 25/7/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Công tác xã hội 2 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Phùng Văn Nam

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Họp bàn giao con dấu cho các đơn vị trực thuộc

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị có liên quan (không đi thay) theo Công văn số 770/ĐHV-HCTH, ngày 25/7/2019;

- Phòng HCTH (đ/c Soa, đ/c Dũng, đ/c Hương);

- Phòng TTr-PC (đ/c Phú).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với Trường THPT Chuyên

Đ/c Trần Bá Tiến

Tổ công tác của Nhà trường; cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học Khoa Xây dựng

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Khoa Xây dựng: Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học Viện Sư phạm Tự nhiên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Viện Sư phạm Tự nhiên: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 2 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Đậu Khắc Tài

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lý luận và phương pháp dạy học Tin học theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Kim Oanh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa Kinh tế

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận toàn trường;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa Kinh tế.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Sinh học hiện đại theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Hồ Đình Quang

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 26/7/2019

07:00

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An

BCH Hội khóa V

Đại biểu khách mời của Trường Đại học Vinh:

- Trưởng, phó các khoa/viện;

- Trưởng, phó các bộ môn;

- GS, PGS; giảng viên có học vị Tiến sĩ.

Hội trường A

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Bảo vệ thực vật theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Thái Thị Ngọc Lam

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Các môn cơ bản theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Ngọc Lan

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học Khoa SP Ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Sp Ngoại ngữ: Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Làm việc với Công ty Trí Nam: Lấy ý kiến các đơn vị về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đào tạo mới

PGS.TS Hoàng Hữu Việt

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng CTCT HSSV, Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT, Phòng KHTC

Phòng làm việc CNTT tầng 6, Nhà Điều hành

10:30

Thẩm định kế hoạch năm học Viện Sư phạm Xã hội

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện Sư phạm Xã hội: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện KHXH&NV

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện KHXH&NV.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Nông nghiệp ứng dụng theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Thu Dung

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Cơ sở ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Lê Thục Anh

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa Xây dựng

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa Xây dựng.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 27/7/2019

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

07:30

BCH Hội Cựu chiến binh Trường thắp hương tại Nhà Truyền thống; Dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh và thăm hỏi gia đình liệt sĩ nguyên là CB, SV của Nhà trường hiện đang sinh sống tại TP Vinh

TS. Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội

BCH Hội Cựu chiến binh

TP Vinh

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Các môn bóng theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Đậu Bắc Sơn

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Di truyền - hóa sinh - công nghệ theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Toàn

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Thiết kế hệ điều khiển nhúng theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Chương

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

   

Chủ Nhật, ngày 28/7/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ năng ngành luật học theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Đinh Văn Liêm

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Cơ sở ngành Quản lý giáo dục theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Bùi Văn Hùng

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Anh Giang, chuyên ngành: LLPPDH BM Toán.

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 3 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Công tác xã hội 1 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Minh Lý

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Các đơn vị hoàn thành dự thảo Kế hoạch năm học, gửi về Trường qua phòng KH-TC để tổ chức thẩm định và duyệt.

- Tiếp tục nhập học cho học sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần