BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 48

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/7/2019

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học Khoa Giáo dục

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Giáo dục: Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 5 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Quỳnh Nga

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:30

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

UBKT Đảng ủy Trường

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học Viện Kỹ thuật và Công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện Kỹ thuật và Công nghệ: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

10:30

Thẩm định  kế hoạch năm học Trường Thực hành sư phạm

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Trường THSP: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 7/2019

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Sinh học động vật theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Ông Vĩnh An

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên đột xuất

Đ/c Đinh Xuân Khoa

BCH Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Giáo dục mầm non 1  theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hoàng Yến

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện Sư phạm Tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện Sư phạm Tự nhiên.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

Phòng họp Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Cơ sở 2)

Thứ Ba, ngày 30/7/2019

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019 (đợt 1)

TS. Đặng Thị Thu, Trưởng phòng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Phòng CTCT - HSSV

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Văn Hiển, chuyên ngành: Toán Giải tích

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học Viện CN Hóa Sinh - Môi trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Viện CN Hóa Sinh - Môi trường: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Thuật toán và các mô hình lập trình  theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Cao Thanh Sơn

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:30

Họp hội đồng xét duyệt hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thành viên theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học Khoa GD Thể chất

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Khoa GD Thể chất: Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chính trị học 1 theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Sang

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Khối kiến thức kinh doanh theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Hào

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện Kỹ thuật và Công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa Giáo dục

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa Giáo dục

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ năng nghe nói  theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Tăng Đức

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 31/7/2019

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lí luận báo chí truyền thông theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Công nghệ cơ sở dữ liệu và ứng dụng theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: TS. Phan Anh Phong

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Họp phân công nhiệm vụ làm các báo cáo của trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: HCTH, Đào tạo, ĐT Sau ĐH, GDTX, CNTT, KH&HTQT, ĐBCL, TCCB, QT&ĐT, CTCT-HSSV, TTr-PC, KHTC, Thư viện, Nội trú, THTN, Đoàn TN, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Theo Công văn số 2734-CV/BTCTU ngày 17/07/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Hội trường Khách sạn Sen Vàng, TX Cửa Lò

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật tác nghiệp báo chí theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Lê Hà Phương

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Dinh dưỡng - canh tác - tưới tiêu  theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Hoàn

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trường Thực hành sư phạm

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Trường THSP.

Phòng họp Trường THSP

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện CN Hóa Sinh - Môi trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện CN Hóa Sinh - Môi trường.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ năng đọc viết theo tiếp cận CDIO

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Khánh Tùng

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHV ngày 12/3/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 01/8/2019

Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019)

08:00

Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện lịch sử Trường Đại học Vinh (1959-2019)

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Soa

Phòng KH&HTQT

- Theo Quyết định số 1966/QĐ-ĐHV ngày 26/7/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

10:00

Thẩm định kế hoạch năm học Khoa Luật

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Khoa Luật: Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa GD Thể chất

(HOÃN HỘI NGHỊ)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa GD Thể chất

Văn phòng Khoa GD Thể chất (Cơ sở 2)

14:00

Họp bàn giao công việc của Ban ĐANN và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng ĐANN năm 2019

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng;

BQL ĐANN Trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các đơn vị có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC TT KĐCLGD

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 02/8/2019

07:45

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8/2019

Ban Tuyên giáo Trung ương

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm CNTT

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các đơn vị có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC TT CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa Luật

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa Luật.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 03/8/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 04/8/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần