BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 01

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 19/8/2019

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019 (Cả ngày).

(Các ngành cụ thể theo Thông báo số 139/TB-ĐHV, ngày 09/8/2019).

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Hội trường A

14:30

Họp rà soát chiến lược CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO;

- Phòng Đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Kế hoạch - Tài chính

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan;

- CB, VC Phòng KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Phòng CTCT - HSSV

07:30

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020.

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01/8/2019 về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020.

Hội trường A

 

Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Đinh Xuân Khoa;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

Hội trường khách sạn Giao tế, TP Vinh

08:00

Họp về hệ thống mạng tổng thể toàn trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: CNTT, KH-TC, QT&ĐT, HCTH, Nội trú, BQL CSII, Trường THSP

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:00

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nói)

- TT ĐBCL

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành (2 phòng)

13:30

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 8/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng;

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa;

- Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Họp triển khai cho sinh viên học một học kỳ, học GDQP-AN, GDTC tại Cơ sở II (Công văn số: 864/ĐHV-BQLCSII ngày 16/8/2019); Thống nhất về quản lý, triển khai hoạt động các Trại thực hành hải sản (Kết luận số 66/TB-ĐHV ngày 3/5/2019 của Hiệu trưởng)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, KHTC, TTr-PC, CNTT, ĐBCL, HTSV&QHDN, GDQP&AN, Thư viện, Y tế; Khoa/viện: GD Thể chất, Giáo dục, Luật, Kinh tế, SP Ngoại ngữ, KHXH&NV, CN Hóa Sinh - MT;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, QT&ĐT, BQL Cơ sở II, Viện NN&TN;

- Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Họp Ban xây dựng phòng thí nghiệm theo chương trình hỗ trợ giáo dục STEM

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 21/8/2019

07:30

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nói)

- TT ĐBCL

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành (2 phòng)

07:30

Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Vinh lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

BCH Hội CGC khóa III

Theo Giấy mời

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Phòng CTCT - HSSV

08:00

Họp rà soát khung chương trình  đào tạo hệ không chính quy

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BGĐ TT GDTX;

- Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, ĐBCL, TTr-PC, CNTT;

- Lãnh đạo các khoa/viện có đào tạo hệ không chính quy

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp bốc thăm đề thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh

Có thông báo

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

13:00

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nói)

- TT ĐBCL

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành (2 phòng)

14:00

Họp Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi: “Sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ III và tìm hiểu lịch sử Trường Đại học Vinh nhận dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường”.

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 2124/QĐ-ĐHV  ngày 07/8/2019 của Hiệu trưởng về việc Thành lập Ban giáo khảo cuộc thi.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Họp Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III lên hạng II

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 22/8/2019

07:30

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nói)

- TT ĐBCL

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành (2 phòng)

08:00

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ Nội trú - Y tế

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định; Chi ủy chi bộ; Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐBP; Tổ trưởng TT Nội trú

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:30

Làm việc với Đại diện Văn phòng Tiếng Anh khu vực, ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam và chuyên gia Anh ngữ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp rà soát công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- BGH (đ/c Trần Bá Tiến);

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, Thanh tra - Pháp chế, KH-TC, HCTH, Quản trị và Đầu tư; Trưởng phó Phòng ĐT Sau đại học; các trưởng điểm thi; tổ thư ký

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Thẩm định, nghiệm thu: “Tin học ứng dụng” của TS. Trần Xuân Sang (Chủ biên)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 23/8/2019

09:00

Làm việc với Công ty IBA về hợp tác đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: Trung tâm DV,HTSV&QHDN, Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 24/8/2019

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

Chủ Nhật, ngày 25/8/2019

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

13:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

CBCT và các thí sinh

Giảng đường nhà A

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020 diễn ra từ ngày 20/8 đến 12/9/2019 theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01/8/2019 của Nhà trường.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần