BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ HÈ 03

 KỲ HÈ 2017

(Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 07/8/2017

07:00

Đón tiếp sinh viên khóa 58 đến xác nhận nhập học

Phòng Đào tạo

 

Tầng 1, Nhà Điều hành

08:00

Giao ban Ban Giám hiệu

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH, TP. HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 08/8/2017

09:00

 

 

Họp ban xây dựng chương trình trải nghiệm sáng tạo lớp 10 chất lượng cao

 

 

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu; Phòng Đào tạo;Trường THPT Chuyên (Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn);Trưởng,  phó các tiểu ban xây dựng chương trình CLC các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn; Trường Thực hành SP;Trung tâm TH-TN.

 

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Tổ Thư ký chuẩn bị hồ sơ đánh giá công tác HSSV các viện, khoa đào tạo và Trường THPT Chuyên

Đ/c Hoàng Ngọc Diệp - PTP. CTCTHSSV

Các đ/c Trong Tổ Thư ký theo QĐ 689/QĐ-ĐHV ngày 03/7/2017 của Hiệu trưởng.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

14:00

Nhà trường làm việc với  BCN khoa Lịch sử và Trưởng Bộ môn Du lịch

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: Đào tạo, KH-TC, KH&HTQT, HCTH; BCN khoa Lịch sử và Trưởng Bộ môn Du lịch

Phòng Khánh tiết, tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 09/8/2017

08:00

Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư

Đảng Ủy, BGH; BGĐ TT ĐBCL; Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH-TC, KH&HTQT, QTĐT, TTrGD, TCCB, TT CNTT, TT GDTX, TT TH-TN; Trưởng các viện, khoa, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số của NCS Nguyễn Thị Đức Hiền

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1

14:00

Họp phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Vinh

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Quyết định số: 205/QĐ-ĐHV, ngày 14/3/2017

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

 

Họp BTV Đoàn trường

Đ/c Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường

 

BTV Đoàn trường

Văn phòng Đoàn trường

Thứ Năm, ngày 10/8/2017

08:00

Họp chuẩn bị đón tiếp sinh viên khóa 58 nhập học năm 2017

Đ/c: Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

BGH (Đ/c Phương); Trưởng các đơn vị: CTCTHSSV, Đào tạo, KHTC, HCTH, QTĐT, Ytế, Bảo vệ, Nội trú, Thư viện, TT CNTT, TT HTSV&QHDN; VP Đảng ủy, Đoàn TN, Hội SV;Trưởng các viện, khoa; Cán bộ Phòng CTCTHSSV; Trợ lý QLSV các viện, khoa;

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp về công tác quy hoạch phòng Thực hành - Thí nghiệm khối ngành KTCN

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo và các Trưởng bộ môn Viện KT-CN; BGĐ và các Tổ trưởng TT TH-TN

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018, làm việc với Lãnh đạo Viện SP Tự nhiên

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định theo QĐ số: 824/QĐ-ĐHV ngày 03/8/2017; Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, các Trưởng Bộ môn viện SP Tự nhiên

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

 

Họp BCH Đoàn trường mở rộng

Đ/c Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường

BCH Đoàn trường; Bí thư, Phó BT các Đoàn Viện, LCĐ

 

Phòng họp A, Nhà A1

Thứ Sáu, ngày 11/8/2017  

08:00

Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017  và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 khối giáo dục đại học tại Đà Nẵng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đ/c Thái Văn Thành

- Đ/c Trần Bá Tiến

- Đ/c Hà Văn Ba

Hội trường Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

08.00

 

Họp rà soát, bổ sung và đề xuất quy hoạch các phòng thí nghiệm ngành vật lý theo Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: KH&HTQT, QTĐT, HCTH, TT THTN; Ban Lãnh đạo các Viện:  Sư phạm Tự nhiên, Kỹ thuật &Công nghệ

- Trưởng các bộ môn:Vật lý, PPGD Vật lý, PPGD Hóa, PPGD Sinh học (Viện Sư phạm Tự nhiên); Kỹ thuật điện - Điện tử, Điều khiển tự động (Viện Kỹ thuật & Công nghệ); Tổ trưởng Tổ Vật lý - Công nghệ (Trường THPT chuyên).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 12/8/2017

08:00

 

Họp phụ huynh học sinh Lớp 10 hệ Chất lượng cao

Đ/c Nguyễn Văn Thuận -  Hiệu trưởng trường THPT chuyên

Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo; Trường THPT Chuyên; Phụ huynh

 

 

Hội trường A

15:30

Kiểm tra nghiệm thu công tác thi công cốt pha và cốt thép dầm sàn tầng 4, đơn I, công trình Nhà KTX số 01 thuộc dự án ĐTXD công trình khu nhà ở sinh viên cơ sở 2, Trường Đại học Vinh

 

 

Phòng QTĐT

 

Đại diện: Ban Thanh tra ND, Phòng TTrGD, Phòng KH-TC, Khoa Xây dựng

 

Cở sở 2, Trường Đại học Vinh

Chủ Nhật, ngày 13/8/2017     

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Nguyễn Thị Thu Hằng

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn