BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ HÈ 04   

 KỲ HÈ 2017

(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/8/2017

14:00

Nhà trường làm việc tại cơ sở 2 về việc triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với công tác GPMB

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Đại diện phòng QTĐT

Cơ sở 2, Trường Đại học Vinh (Phòng HCTH bố trí xe)

Thứ Ba, ngày 15/8/2017

07:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban CNK, các Trưởng Bộ môn  Khoa Kinh tế

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Viện Sư phạm Tự nhiên

Viện Sư phạm Tự nhiên

BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng ban TTrND; Trưởng các đơn vị trong toàn Trường

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 16/8/2017

07:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Trung tâm TH-TN

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban Giám đốc; Các Tổ trưởng TT TH-TN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của khoa SP Ngoại ngữ

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban CNK, các Trưởng Bộ môn  khoa SP Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của khoa SP Ngữ văn

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban CNK, các Trưởng Bộ môn Khoa SP Ngữ văn

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Kiểm tra nghiệm thu công việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công đối với Nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ

 

 

Phòng QTĐT

 

Đại diện: Ban Thanh tra ND, Phòng TTrGD, Phòng KH-TC, Phòng HCTH

 

Công trình Nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao

15:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Khoa Lịch Sử

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban CNK, các Trưởng Bộ môn Khoa Lịch Sử

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 17/8/2017

07:00

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17

Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Thái Văn Thành,

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Nhà khách Nghệ An

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý của NCS Trương Thị Phương Chi

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với Đoàn công tác của Hội khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) về nội dung Tự chủ đại học

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 18/8/2017  

07:30

Hội nghị tập huấn công tác thông tin và dư luận xã hội

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Trần Viết Quang,

- Đ/c Hoàng Ngọc Diệp

- Đ/c Nguyễn Thái Dũng

Khách sạn Hữu Nghị

08:00

Kiểm tra nghiệm thu công tác thi công cốt pha và cốt thép dầm sàn tầng 3 đơn II công trình Nhà KTX số 02 thuộc dự án ĐTXD công trình khu nhà ở sinh viên cơ sở 2 -trường Đại học Vinh

 

 

Phòng QTĐT

 

Đại diện: Ban Thanh tra ND, Phòng TTrGD, Phòng KH-TC, Khoa Xây dựng

Cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh (Phòng HCTH bố trí xe)

09:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của TT Thông tin Thư viện NTH

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban GĐ, các Tổ trưởng TT TT - TV NTH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Viện Trưởng, các Phó Viện Trưởng, các Trưởng Bộ môn viện NN&TN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

14h00:Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường

15h30: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

 

Đ/c Phạm Thị Bình - Chủ tịch CĐ Trường

- Ban Thường vụ Công đoàn trường

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:30

Họp bàn về bàn giao và tổ chức các hoạt động tại các nhà ăn Trường Đại học Vinh

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu (PGS.TS Thái Văn Thành)

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, HTSV&QHDN, HCTH, Trường THSP 2 cơ sở, GDQP-AN

Phòng khánh tiết, tầng 2, Nhà Điều hành

15:30

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Khoa Xây dựng

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban CNK, các Trưởng Bộ môn  Khoa Xây dựng

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 19/8/2017

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Quang học của NCS Phan Văn Thuận

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1

08:00

Hội đồng Thẩm định duyệt Kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Khoa Địa lý - QLTN

Chủ tịch HĐ Thẩm định

HĐ Thẩm định; Ban CNK, các Trưởng Bộ môn  Khoa Địa lý -QLTN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Quang học của NCS Hoàng Minh Đồng

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1

Chủ Nhật, ngày 20/8/2017     

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Quang học của NCS Thái Đình Trung

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường, chuyên ngành Quang học của NCS Lê Cảnh Trung

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A, tầng 4, Nhà A1

Cả tuần

Đón tiếp sinh viên khóa 58 nhập học tại Hội trường A (theo Công văn số: 886/ĐHV-CTCT-HSSV ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

Ngày 16/8/2017

 08h15: SP Toán; SP Tin;  SP Vật Lý;  SP Hóa học;  SP Sinh học;  SP Ngữ văn; SP Lịch sử; SP Địa lý; GD Chính trị;  GD Tiểu học; GDQP- AN

14h00: GD Mầm non; GD Thể chất; SP Tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh + Thí sinh xét học bạ

Ngày 17/8/2017

07h30: Kế toán

14h00: QTKD; Tài chính Ngân hàng; Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành ngân hàng thương mại, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp); Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế (chuyên ngành KT đầu tư); Thí sinh xét học bạ các ngành KT

Ngày 18/8/2017

07h30: Luật;  Thí sinh xét học bạ ngành Luật

14h00: Luật Kinh tế; Thí sinh xét học bạ ngành Luật KT

Ngày 19/8/2017

07h30: CN Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện, truyền thông; Kỹ thuật điều khiển và TĐH,; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật công trình thủy; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành hóa dược); Khoa học môi trường; Công nghệ sinh học; Thí sinh xét học bạ các ngành trên.

14h00: Nông học, Nuôi trồng thủy sản; Khuyến nông; Chăn nuôi; Công nghệ thông tin; Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và MT; Quản lý Văn hóa; Công tác XH; Quản lý GD; Chính trị học; Chính trị học (chuyên ngành Chính sách); Quản lý Nhà nước; Thí sinh xét học bạ các ngành nói trên.

Ngày 20/8/2017

07h30: Báo chí, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch); Thí sinh xét học bạ các ngành trên

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn