BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/10/2020

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020

Phòng CTCT-HSSV

07:30

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

BTG Tỉnh ủy, Trường CT tỉnh Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Hắc Xuân Cảnh.

Trường CT tỉnh Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

08:00

Đón tiếp SV Trường ĐH Y khoa Vinh học GDQP&AN

TS. Trần Bá Tiến

TT GDQP&AN, BQLCSII và các đơn vị có liên quan

Trung tâm GDQP&AN

08:00

Hội thảo - Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt cấp THCS, THPT triển khai mô-đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông (buổi cuối)

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Kế hoạch số 55/KH-ĐHV ngày 18/9/2020;

- Học viên theo Quyết định số 2508/QĐ-ĐHV ngày 22/9/2020;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

BTG Tỉnh ủy, Trường CT tỉnh Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

- Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

- Đ/c Hắc Xuân Cảnh.

Trường CT tỉnh Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

14:00

Họp chuẩn bị đón đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoá học và Giáo dục Tiểu học

TS. Trần Bá Tiến

- Trung tâm ĐBCL,

- Giám đốc TT KĐCLGD,

- Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký CTĐT 2 ngành,

- Trưởng các đơn vị: HCTH, QT&ĐT, KH-TC, CNTT, HTSV, TH-TN, Thư viện, GDQP&AN, Nội trú, BQLCSII, Đoàn TN, Trường THSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Nhà trường làm việc với các khoa, viện có đào tạo hệ VLVH, ĐTTX

TS. Trần Bá Tiến

- Ban GĐ TT GDTX;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, CNTT, TCCB, TTr-PC; Trưởng các VP đại diện;

- Trưởng các khoa, viện có đào tạo hệ VLVH, ĐTTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Phòng CTCT-HSSV;

- Trợ lý QLHS,SV

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 06/10/2020

07:00

Lễ khai giảng khoá học GDQP&AN cho SV Trường ĐH Y khoa Vinh

TS. Trần Bá Tiến

- Đại diện Trường ĐH Y khoa Vinh;

- CB, VC và toàn thể SV học tại TT GDQP&AN,;

- BQLCSII và các đơn vị có liên quan

Trung tâm GDQP&AN

08:00

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo cử nhân SP Công nghệ cấp THCS

Mã số: HD24.6-2018

CN: PGS.TS. Lê Đức Giang

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định số 2594/QĐ-ĐHV ngày 28/9/2020

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Nhà trường làm việc với Trung tâm GDTX huyện Yên Thành và Trường CĐSP Nghệ An

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- PHT Trần Bá Tiến;

- Phòng TTr-PC (đ/c Phú);

- TT GDTX (đ/c Hậu);

- Phòng KH-TC (đ/c Tuấn).

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 07/10/2020

08:30

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An

- Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy Nghệ An;

- BTV Đảng ủy trường; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 08/10/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

14:00

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Vinh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban GĐ TT GDQP&AN;

- Trưởng các đơn vị: KH-TC, TCCB, Đào tạo, TTr-PC, HCTH, BQLCSII

Phòng họp Trung tâm GDQP&AN

14:30

Họp Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

BTG Đảng ủy; đại diện VP Đ-HĐT-ĐT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 09/10/2020

07:30

Tập huấn nâng cao nhận thức cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Vinh về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa (từ 09/10 đến 11/10/2020)

TS. Trần Bá Tiến

Theo công văn điều động

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Đảng ủy bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 01 ngày 23/9/2020

- Đảng ủy BP; Trưởng, Phó đơn vị; Chủ tịch CĐBP Viện KHXH&NV

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Nhà trường làm việc với ViettelPAY về nhập học cao học khoá 28 đợt 1

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan thuộc các đơn vị: KH-TC, CTCT-HSSV, ĐT SĐH, CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 10/10/2020

07:30

Lễ bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Thông tri triệu tập số 22/TT-ĐHV ngày 02/10/2020

Hội trường A

15:00

Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp Nhà nước: Xây dựng hệ tạo hiệu ứng EIT trong môi trường khí nguyên tử Rb, ứng dụng cho đào tạo và nghiên cứu về lưỡng ổn định quang nguyên tử đa kênh

CN: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 2643/QĐ-ĐHV ngày 30/9/2020;

- Các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng thí nghiệm Quang phổ D1.103

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 11/10/2020

08:00

Đại hội Hội Toán học Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Hội Toán học Nghệ An

- Kính mời GS.TS Nguyễn Huy Bằng;

- Hội viên Hội Toán học Nghệ An;

- Đại biểu có giấy mời

Hội trường A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Nhà trường đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học tại Phòng CTCT-HSSV (Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020)

- Sinh viên khoá 61 học "Tuần sinh hoạt công đân - học sinh, sinh viên" (Theo Kế hoạch số 46/KH-ĐHV ngày 04/9/2020)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần