BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/10/2020

 

 

Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 11/4/2021, toàn Trường thực hiện giờ làm việc mùa đông

(chi tiết tại Công văn số 933/ĐHV-HCTH ngày 08/10/2020 - đăng trên iOffice)

 

07:30

Đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (cả ngày, từ thứ Hai đến thứ Năm)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020

Hội trường A

08:00

Họp rà soát nội dung Hội nghị CBVC và triển khai Kế hoạch năm học 2020 - 2021

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm, trạm, NXB

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/10/2020

09:00

Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 Cụm thi đua số 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cụm trưởng, Trường ĐH GTVT Hà Nội

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng

Phòng 401A1, Trường ĐH GTVT Hà Nội (Phòng HCTH bố trí xe)

14:00

Họp Ban xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường (góp ý Bản thảo lần 1)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Theo Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 28/8/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/10/2020

07:30

Khai mạc đánh giá ngoài CTĐT các ngành SP Hóa học và GD Tiểu học

Lãnh đạo Đoàn đánh giá  ngoài

- Đoàn ĐGN;

- Đại diện Hội đồng Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Trung tâm ĐBCL;

- Hội đồng TĐG CTĐT các ngành SP Hóa học, GDTH;

- BTK và các nhóm chuyên trách;

- Toàn bộ GV, SV của hai ngành SP Hóa học và GDTH;

- Quan sát viên.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Bùi Ngọc Nhân; chuyên ngành: LL&PPDH BM Vật lý

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

09:30

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với Nhà trường

Đoàn đánh giá ngoài

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo khoa Giáo dục, Viện SP Tự nhiên;

- Hội đồng TĐG 2 CTĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:45

Phỏng vấn nhóm Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo khoa Giáo dục, Viện SP Tự nhiên (lần 1)

Đoàn đánh giá  ngoài

- Chủ tịch HĐ trường, Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo khoa Giáo dục, Viện SP Tự nhiên

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:45

Phỏng vấn các nhóm liên quan (theo lịch trình cụ thể từ ngày 14/10 đến ngày 15/10/2020)

Đoàn đánh giá  ngoài

Cán bộ, giảng viên, sinh viên (theo danh sách)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành (2 phòng)

Thứ Năm, ngày 15/10/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

14:00

Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Đảng ủy bộ phận Viện Sư phạm Xã hội và đồng chí Trần Vũ Tài

Đ/c Trần Bá Tiến

- Theo Quyết định số 02 ngày 23/9/2020 của UBKT Đảng ủy;

- Đảng ủy BP; Trưởng, Phó đơn vị; CT CĐBP Viện SPXH.

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp trực tuyến với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ về công tác Bồi dưỡng GVPT và CBQL CSGDPT thuộc CT ETEP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Ban Giám hiệu;

- BQL CT ETEP;

- Trung tâm BD NVSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành (Phòng QT&ĐT và TT CNTT chuẩn bị CSVC, đường truyền)

15:00

Họp Thường trực Hội đồng Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Thường trực Hội đồng Trường

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 và xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Quyết định số 1539/QĐ-ĐHV ngày 08/7/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 16/10/2020

08:00

Hội thảo tư vấn và tuyển dụng nguồn nhân lực ngành hàng không; Ký kết các thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với các đối tác (cả ngày)

TS. Trần Bá Tiến

Theo Công văn số 960/ĐHV-HTSVQHDN ngày 12/10/2020

Hội trường A

14:00

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2,5 ngày)

Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền,

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

- Đ/c Phạm Thị Bình.

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (Phòng HCTH bố trí xe)

14:45

Phỏng vấn nhóm Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo khoa Giáo dục, Viện SP Tự nhiên (lần 2)

Đoàn đánh giá  ngoài

- PHT Trần Bá Tiến;

- Lãnh đạo khoa Giáo dục, Viện SP Tự nhiên

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp trực tuyến Hội thảo quốc tế VietTesol và nhận cờ Đơn vị đăng cai VietTesol 2021

TS. Trần Bá Tiến

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: KH&HTQT, HCTH; Khoa SP Ngoại ngữ; BQL ĐANN trường.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành (Phòng QT&ĐT và TT CNTT chuẩn bị CSVC, đường truyền)

Thứ Bảy, ngày 17/10/2020

 

 

 

 

 

13:30

Bế mạc đánh giá ngoài

Lãnh đạo Đoàn đánh giá  ngoài

- Đoàn ĐGN;

- Đại diện Hội đồng Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Trung tâm ĐBCL, BQL ETEP;

- Hội đồng TĐG CTĐT các ngành SP Hóa học, GDTH;

- BTK và các nhóm chuyên trách;

- Toàn bộ GV, SV của hai ngành SP Hóa học và GDTH;

- Quan sát viên.

Hội trường A

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 18/10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Nhà trường đón tiếp sinh viên khoá 61 hệ chính quy nhập học (Theo Công văn số 764/ĐHV-CTCTHSSV ngày 27/8/2020)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần