BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 12

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Tích cực hưởng ứng tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2020 - 2021

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 23/11/2020

09:00

Nhà trường làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh và PGS.TS Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội

- Đoàn công tác của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Kính mời: TS. Nguyễn Ngọc Hiền và PGS.TS Nguyễn Hoa Du

- Trưởng các đơn vị; HCTH, TCCB, KH-TC, Đào tạo, ĐBCL, KĐCLGD; Lãnh đạo Viện KT&CN, TBM Điện tử, TBM CNKT Ô tô;

- Toàn thể CBVC TT CNTT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Nhóm chuyên gia Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói chuyện, trao đổi về "Mô hình đại học điện tử"

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Công  văn số 1166/TTr-ĐHV ngày 19/11/2020

Hội trường A

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 24/11/2020

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thanh Đức, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp rà soát công tác giải ngân của Ban QLĐANN năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

BQL ĐANN Trường Đại học Vinh

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Nhà trường làm việc với Nhóm chuyên gia Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về xây dựng "Trường đại học điện tử"

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- Tổ Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin tổng thể;

- Ban xây dựng dự án Đầu tư, nâng cấp Hệ thống thông tin (theo QĐ số 2468/QĐ-ĐHV ngày 22/9/2020)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV Trường Đại học Vinh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Thành viên hội đồng (theo Quyết định số 2183/QĐ-ĐHV ngày 27/8/2020)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:30

Họp báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến

Theo Thông tri triệu tập số 34/TTr-ĐHV ngày 23/11/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 25/11/2020

07:30

Hội nghị công tác đảm bảo ANTT trường học, nội trú, ngoại trú và tập huấn công tác HSSV năm học 2020 - 2021 (cả ngày: buổi sáng từ 7:30, buổi chiều từ 14:00)

TS. Trần Bá Tiến

Theo Kế hoạch số 75/KH-ĐHV ngày 16/11/2020

Hội trường A và Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Mai Phương, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Văn Vinh, chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Cơ học lượng tử” của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáu (Chủ biên)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 26/11/2020

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Thị Kiểm Thu, chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Khai giảng Khóa bồi dưỡng Khởi sự kinh doanh (tổ chức từ ngày 26/11 đến ngày 28/11/2020)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo Kế hoạch số 73/KH-ĐHV ngày 11/11/2020

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành; Hội trường A

08:00

Họp rà soát các nội dung thuộc Chương trình ETEP

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

- BQL Chương trình ETEP;

- Phòng KH-TC (đ/c Dũng);

- Phòng QT&ĐT (đ/c Quý, đ/c Phúc)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Quang, chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Thiết kế và Quản lý dự án Nông nghiệp, nông thôn” của TS. Nguyễn Thị Thúy (Chủ biên)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà điều hành

16:00

Họp chuẩn bị nội dung báo cáo thực hiện kết luận thanh tra với Đoàn Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Trưởng các đơn vị: TTr-PC, KH-TC, TCCB, HCTH, ĐT SĐH, Đào tạo, GDTX, QT&ĐT 

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành 

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020

07:00

Khai giảng Lớp bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020 - Modun 3 - đợt 6 (học từ 27/11 đến 29/11/2020; buổi sáng 7h30', buổi chiều 13h30'; tại các phòng học Nhà A2)

TS. Trần Bá Tiến

- Theo Công văn số 1172/ĐHV-BDNVSP ngày 19/11/2020;

- Học viên theo quyết định;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường A

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020

08:00

Họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giảng viên chính (hạng II) năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng 

Theo Quyết định số 3321/QĐ-ĐHV ngày 23/11/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020

08:00

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Thị Mỹ Hạnh, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Sinh viên Khoá 61 tham gia Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá đợt 2 (theo lịch trình của Nhà trường)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần