BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/11/2019

08:00

Họp rà soát công việc chuẩn bị cho kiểm đếm IVA

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP;

- Ban GS-ĐG CT ETEP;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm và các khoa/viện đào tạo sư phạm;

- Tổ hỗ trợ đoàn kiểm đếm IVA  và các cá nhân được mời phỏng vấn (Theo QĐ).

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

13:55

(Tiết 7) Thao giảng cấp Trường của GV: Ngũ Thị Như Hoa, Khoa Luật, Học phần: Khái quát về thi hành bản án, quyết định dân sự

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa Luật, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học B2.205

14:50

(Tiết 8) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Viện Công  nghệ Hóa sinh - Môi trường

Bài giảng: Nhập môn công nghệ sinh học - thực phẩm

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO,  BCN Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học A2.202

15:45

(Tiết 9) Thao giảng cấp Trường của GV: Lê Thị Tuyết Hồng, Khoa SP Ngoại ngữ

Bài giảng: Legal translation

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa SP Ngoại ngữ, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học B2.403

19:30

Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp sinh viên đại học hệ chính quy học kì I, năm học 2019 - 2020

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 41/TTr-ĐHV ngày 21/11/2019

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 26/11/2019

08:00

Khai mạc Kiểm đếm DLI 1

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đoàn chuyên gia IVA;

- Đảng ủy,

- Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường;

- BQL CT ETEP;

- Ban GS-ĐG CT ETEP;

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm và các khoa/viện đào tạo sư phạm;

- Tổ hỗ trợ đoàn kiểm đếm IVA (Theo QĐ).

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:30

Đoàn Kiểm đếm IVA làm việc tại trường (cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP;

- Tổ hỗ trợ đoàn kiểm đếm IVA.

Các phòng họp tại Nhà điều hành

09:00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh

GS.TS. Đinh Xuân Khoa,  Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

13:30

Chương trình Tư vấn và Tuyển chọn thực tập sinh tại BANACAB

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 1320/ĐHV-HTSVQHDN ngày 22/11/2019

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

15:00

Họp duyệt danh mục thiết bị đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin thuộc Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

- Tổ xây dựng danh mục thiết bị CSVC;

- Phòng QT&ĐT (đ/c Sáng, đ/c Luân);

- NXB (đ/c Quảng);

- Viện SPXH (đ/c Chi)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 27/11/2019

08:00

Thanh tra công tác văn phòng, văn thư; công tác quản lý học sinh và quản lý và sử dụng con dấu tại Trường THPT Chuyên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng,

Phó Hiệu trưởng

- Đoàn Thanh tra (theo QĐ)

- Trường THPT Chuyên: theo Kế hoạch số 67/KH-ĐHV ngày 15/11/2019

Văn phòng Trường THPT Chuyên

08:30

Đoàn Kiểm đếm IVA làm việc tại trường (cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP;

- Tổ hỗ trợ đoàn kiểm đếm IVA;

- Các cá nhân được mời phỏng vấn.

Các phòng họp tại Nhà điều hành

09:30

Họp Hội đồng xét tuyển viên chức 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:45

(Tiết 4) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Thị Vân Anh, Khoa SP Ngoại ngữ

Bài giảng: Unit 3, Listening 2

Perspectives on the past

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa SP Ngoại ngữ, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học B3.404

13:55

(Tiết 7) Thao giảng cấp Trường của GV: Bùi Thị Cần, Viện Sư phạm Xã hội

Bài giảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Viện Sư phạm Xã hội, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học B2.404

14:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ

BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng bộ

BCH Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:40

(Tiết 10) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Thị Việt Hà, Viện Sư phạm Xã hội

Học phần: Bản đồ giáo khoa

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Viện Sư phạm Xã hội, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học A3.402

Thứ Năm, ngày 28/11/2019

08:00

Đoàn Kiểm đếm IVA làm việc tại trường theo Kế hoạch

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

Tổ hỗ trợ đoàn kiểm đếm IVA

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

09:45

(Tiết 4) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Văn Quỳnh, Khoa Kinh tế, Bài giảng: Kinh tế vĩ mô

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa Kinh tế, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học B2.502

15:00

Nghiệm thu công tác cốt pha, cốt thép dầm sàn tầng 6 công trình Trung tâm khảo thí

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện: Ban TTrND và các phòng: TTr-PC, KH-TC, QT&ĐT

Hiện trường công trình Trung tâm khảo thí

15:00

Bế mạc Kiểm đếm DLI 1

GS.TS. Đinh Xuân Khoa,

Hiệu trưởng

- Đoàn chuyên gia IVA;

- Đảng ủy,

- Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường;

- BQL CT ETEP;

- Ban GS-ĐG CT ETEP

- Trưởng các phòng, ban, trung tâm và các khoa/viện đào tạo sư phạm;

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:45

(Tiết 9) Thao giảng cấp Trường của GV: Hồ Trọng Hữu, Khoa Luật,

Học phần: Giai đoạn điều tra vụ án hình sự

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa Luật, các GV trong BM và những người quan tâm

Phòng học B3.201

19:00

Diễn đàn “Cách mạng công nghệ 4.0 với giáo dục và đào tạo”

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 1348/ĐHV-HTSVQHDN ngày 26/11/2019

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

07:30

Tập huấn Thương mại điện tử (cả ngày)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo công văn số 1361/ĐHV-HTSVQHDN

ngày 26/11/2019

Phòng học A4.201

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Việt Đoàn, chuyên ngành: Văn học Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Nhà trường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trong giai đoạn hiện nay

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 42/TTr-ĐHV ngày 22/11/2019

Hội trường A

09:45

(Tiết 4) Thao giảng cấp Trường của GV: Mai Phương Ngọc, Viện Sư phạm Xã hội

Bài giảng: Tiến trình Lịch sử Việt Nam

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Viện Sư phạm Xã hội, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học B1.301

10:40

(Tiết 5) Thao giảng cấp Trường của GV: Nguyễn Thị Hà, Khoa Luật, Học phần: Vi phạm hành chính

(chuyển lịch sang tuần sau)

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đại diện các đơn vị: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Công đoàn Trường; TCCB, Đào tạo, ĐBCL, Ban CDIO, BCN Khoa Luật, các GV trong bộ môn và những người quan tâm

Phòng học B2.403

14:00

Họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học (phiên thứ 4)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên HĐ tự đánh giá, BTK và các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 901/QĐ-ĐHV, ngày 25/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

- Giám đốc TT KĐCLGD

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019

06:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dâng hoa tại Quảng trưởng Hồ Chí Minh 

BTC lớp học

BTC và các học viên

Quảng trường Hồ Chí Minh 

07:15

Lễ khai mạc bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

BTC lớp học

BTC và các học viên

Hội trường A 

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ nhất

TS. Nguyễn Văn Trung

Các học viên

Hội trường A 

14:00

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ hai

TS. Vũ Thị Phương Lê

Các học viên

Hội trường A 

19:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ ba

TS. Thiều Đình Phong

Các học viên

Hội trường A 

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019

07:30

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ tư

TS. Bùi Thị Cần

Các học viên

Hội trường A 

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê Toán học

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Đỗ Thế Sơn, chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê Toán học

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ năm

ThS. Nguyễn Hồng Soa

Các học viên

Hội trường A 

Cả tuần

Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần