BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 17/12/2019

07:30

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2020

Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

- Đ/c Bùi Thị Cần

Hội trường Khách sạn Giao tế

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu vận dụng mô hình giáo dục STEM vào dạy học môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp trực tuyến với Ngân hàng thế giới và BQL Chương trình ETEP Trung ương

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

BQL CT ETEP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Lớp đại số q-Brauer, Koszul và ứng dụng.        

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Dũng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh do các tác nhân virus HVA, EVA, EVE và EVEX gây ra trên cá Chình nuôi tại Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thức Tuấn

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Ban giám sát Chương trình ETEP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:30

Họp chuẩn bị tổ chức Thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019 tại Điểm thi Trường Đại học Vinh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BGH Trường THPT Chuyên;

- Đại diện các đơn vị: Đào tạo, KH-TC, QT&ĐT, HCTH, TH-TN, CNTT, ĐBCL, HTSV

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:30

Họp toàn thể Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- TP Đào tạo;

- Toàn thể thành viên Ban CDIO.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 18/12/2019

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Các định lý giới hạn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị và ứng dụng

Chủ nhiệm: TS. Dương Xuân Giáp

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafosted: Một số định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafosted: Hệ lai ngẫu nhiên: Dáng điệu tiệm cận, điều khiển và các ứng dụng

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Diệu

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình KHGD: Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Chủ nhiệm: GS.TS. Thái Văn Thành

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Đa dang Sinh học Cá nội địa và giải pháp bảo tồn các loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế ở một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm: TS. Hồ Anh Tuấn

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN độc lập cấp Nhà nước: Xây dựng hệ tạo hiệu ứng EIT trong môi trường khí nguyên tử Rb, ứng dụng cho đào tạo và nghiên cứu về lưỡng ổn định quang nguyên tử đa kênh.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án SX thử nghiệm cấp Nhà nước: Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá Măng (Chanos chanos Forsskal, 1775).

Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Bình

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 19/12/2019

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam theo chuỗi giá trị.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN độc lập cấp Nhà nước: Thiết kế và chế tạo nguồn phổ siêu liên tục sử dụng sợi tinh thể quang tử có lõi rỗng chứa chất lỏng, định hướng ứng dụng trong quang phổ laser cực ngắn

Chủ nhiệm: TS. Lê Cảnh Trung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Làm việc với các bộ phận liên quan về phần mềm quản lý định mức kinh tế kỹ thuật

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Trung tâm Thực hành thí nghiệm: Đại diện BGĐ, Tổ trưởng, TLĐT, CB phụ trách PTN;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính (đ/c Bắc Giang, đ/c Hoàng)

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

16:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện mô hình Hội đồng trường trong cơ chế tự chủ đại học.

Chủ nhiệm: GS.TS. Thái Văn Thành

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

08:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá mức độ tự chủ của trường đại học công lập.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Như An

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Giải pháp đa dạng hóa nguồn tài chính của trường đại học công lập khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hoài Nam

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp trực tuyến với GS. Hồ Tấn Nhựt

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Phòng Đào tạo;

- Ban NCLL CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thành Cương

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Họp về tổ chức thi đánh giá năng lực cho các học viên thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2019

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- BQL ĐANN Trường ĐH Vinh;

- Lãnh đạo Khoa SP Ngoại ngữ và CB phụ trách.

- Đại diện các đơn vị: KH-TC, KĐCLGD; GDTX (đ/c Nhàn)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Thẩm định, nghiệm thu: “Lịch sử thế giới cận đại” của PGS.TS. Phạm Ngọc Tân (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

15:00

Thẩm định, nghiệm thu: “Một số vận động và biến đổi của Nhà nước và pháp luậ đương đại” của PGS.TS. Đinh Ngọc thắng và TS. Nguyễn Văn Quân (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

15:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu sự phát triển nòng nọc các loài lưỡng cư khu vực Bắc Trung bộ.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Cao Tiến Trung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Mở thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thực hành nguội, động cơ đốt trong, hệ thống điều khiển ô tô

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TTr-PC, KH-TC, QT&ĐT, TT THTN, Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Trung tâm GDQP&AN

- Đại biểu khách mời;

- Lãnh đạo, CBVC Trung tâm GDQP&AN;

- Cựu cán bộ là sĩ quan biệt phái đã từng công tác tại Trung tâm.

TT GDQP&AN

19:30

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Trung tâm GDQP&AN

- Đại biểu khách mời;

- Lãnh đạo, CBVC và toàn thể sinh viên đang học tập tại Trung tâm GDQP&AN

TT GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học trong hạt của cây Bon Bo (Alpinia blepharocalyx Kschum) tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm: TS. Mai Thị Thanh Huyền

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm.  

Chủ nhiệm: TS. Phạm Xuân Chung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2019

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

Hội trường tầng 4, Cơ quan Tỉnh ủy

10:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của một số loài thuộc chi Hexagionia và chi Daldinia ở Bắc Trung bộ               

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Trung

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa Giáo dục thể chất (2014 - 2019) và thực hiện quy trình cán bộ

Tổ công tác của Trường

- Cán bộ chủ chốt: Chi ủy chi bộ; Trưởng, phó khoa; Trưởng, phó bộ môn; Chủ tịch CĐBP, Bí thư LCĐ (Hội nghị bước 1)

- Cán bộ, viên chức, người lao động khoa Giáo dục thể chất (Hội nghị bước 2);

- Thành viên tổ công tác của Nhà trường (theo QĐ)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Ngọc Thắng, chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Vật lý.

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần