BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950 - 09/01/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 30/12/2019

07:30

Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 12/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

Đ/c Trần Viết Quang

Hội trường Khách sạn Giao tế

07:30

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Đ/c Đậu Đức Anh,

Đ/c Đào Việt Hồng,

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

08:00

Công ty Trí Nam demo mô-đun:  Quản lý tổ chức thi

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, TT ĐBCL, TT CNTT

Phòng làm việc tầng 6, Nhà điều hành

08:30

Công ty Trí Nam demo các mô-đun:  Quản lý ngành 2; Xét chứng chỉ; Quản lý phiếu giảng dạy

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng Đào tạo, ĐT Sau ĐH, TT CNTT, TT GDTX

Phòng làm việc tầng 6, Nhà điều hành

10:00

Họp Ban Giám hiệu

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, KH-TC, VP Đảng - Đoàn thể, QT&ĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Công ty Trí Nam demo các mô-đun:  Quản lý ký túc xá; Quản lý thu chi trong quá trình đào tạo

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, TT CNTT, TT Nội trú, Phòng KH-TC

Phòng làm việc tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

Đ/c Trần Viết Quang,

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thứ Ba, ngày 31/12/2019

07:30

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

Đ/c Đậu Đức Anh

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

08:00

Hội nghị Hội đồng Trường định kỳ phiên thứ 7

PGS.TS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường

- Thành viên Hội đồng Trường;

- Đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Công ty Trí Nam demo các mô-đun:  Quản lý hồ sơ người học; Quản lý học bổng KKHT; Quản lý học bổng tài trợ; Quản lý trợ cấp XH; Quản lý nội ngoại trú

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng CTCT-HSSV, TT CNTT

Phòng làm việc tầng 6, Nhà điều hành

09:30

Nhà trường làm việc với Công ty cổ phần đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

BGĐ Nhà Xuất bản; đại diện lãnh đạo phòng HCTH; phòng KH-TC

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy

Theo Thông tri triệu tập số 16-TT/ĐU ngày 25/12/2019

Hội trường A

17:30

Giao lưu toàn thể đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Tổ chức hội nghị

Theo Thông tri triệu tập số 16-TT/ĐU ngày 25/12/2019

Nhà thi đấu TDTT

Thứ Tư, ngày 01/01/2020

 

Chúc mừng năm mới 2020

 

Thứ Năm, ngày 02/01/2020

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

14:00

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng theo quyết định;

- Trưởng các đơn vị: Thư viện, TH-TN, Nội trú, THSP, BQLCSII

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp rà soát Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó phòng HCTH;

- Trưởng, Phó phòng, CV phụ trách VBCC phòng KH-TC;

- Trưởng các đơn vị: SĐH, ĐT, GDTX, BDNVSP, TTr-PC

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020

14:00

Họp về xây dựng Trung tâm Khảo thí

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, QT&ĐT, TTr-PC, TT ĐBCL

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:30

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường

(hoãn họp)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:15

Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ của Khoa Giáo dục thể chất

Tổ công tác của Trường

- Cán bộ chủ chốt: Chi ủy chi bộ; Trưởng, Phó khoa; Trưởng, Phó bộ môn; Chủ tịch CĐBP, Bí thư LCĐ (Hội nghị bước 1)

- Cán bộ, viên chức, người lao động khoa Giáo dục thể chất (Hội nghị bước 2);

- Thành viên tổ công tác của Nhà trường (theo QĐ)

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 04/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 05/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn hoặc nguyenquocdungdhv@gmail.com trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần