BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 22

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/01/2020

 

 

 

 

 

09:00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường

Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

BTV Công đoàn trường

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

14:00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng BQLCSII;

- TL QLHS,SV các khoa, viện, trường trực thuộc;

- CBVC phòng CTCT-HSSV

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp Công đoàn trường mở rộng

Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

- BCH, các ban CĐ trường;

- Chủ tịch các CĐBP

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

19:00

Họp triển khai thực tập tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 cho SV tại các trường THPT

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 11/ĐHV-ĐT ngày 08/01/2020

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 14/01/2020

08:00

Họp thông báo kết luận kiểm tra công tác PCCC năm 2019

(hoãn lịch họp)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Phòng CS PCCC&CHCN CA tỉnh Nghệ An;

- BCH PCBL-PCCN trường;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, QT&ĐT, KH-TC, TH-TN, Nội trú, Thư viện, HTSV, BQLCSII, THPT Chuyên, THSP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Nhà trường làm việc với đoàn công tác Nhật Bản

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, HTSV; Viện KHXH&NV

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ của Khoa Giáo dục thể chất

Tổ công tác của Trường

- Cán bộ chủ chốt: Chi ủy chi bộ; Trưởng, Phó khoa; Trưởng, Phó bộ môn; Chủ tịch CĐBP, Bí thư LCĐ (Hội nghị bước 1)

- Cán bộ, viên chức, người lao động khoa Giáo dục thể chất (Hội nghị bước 2);

- Thành viên tổ công tác của Nhà trường (theo QĐ)

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

Thứ Tư, ngày 15/01/2020

07:30

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp uỷ năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn,

Đ/c Đậu Đức Anh

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

08:00

Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

13:30

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Anh Dũng,

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Họp xét tuyển NCS năm 2019

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:00

Họp triển khai thực tập tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 cho SV ngành GDTH và GDMN

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 11/ĐHV-ĐT ngày 08/01/2020

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 16/01/2020

08:00

Hội thảo trực tuyến "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"

Ban Tuyên giáo Trung ương

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Khách sạn Giao tế

08:00

Họp Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Toàn thể các thành viên Ban nghiên cứu CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phan Anh Hùng, chuyên ngành: LL&PPDH BM Toán

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

14:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Khách sạn Giao tế

15:30

Nhà trường làm việc với đoàn công tác Viện Kế toán Công chứng Anh

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, QT&ĐT, HCTH; Khoa Kinh tế

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020

07:30

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Thị Thu Cúc,

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp hệ VLVH, ĐTTX

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng theo các Quyết định số 251/QĐ-ĐHV ngày 14/02/2019 và số 2750/QĐ-ĐHV ngày 08/10/2019;

- Trung tâm GDTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ

BTV Đảng uỷ trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp Trưởng, Phó các đơn vị toàn Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- CT, TK HĐ trường;

- CT, PCT Công đoàn; BT, PBT Đoàn TN; CT Hội CCB;

- Trưởng Ban TTrND;

- Trưởng, Phó các đơn vị;

- Trưởng BPMC, BPTT

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Nguyễn Lê Thuỷ An, chuyên ngành: Quang học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

14:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lương Thị Yến Nga, chuyên ngành: Quang học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: nguyenquocdungdhv@gmail.com trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần