BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/02/2020

 

 

 

 

 

09:00

Họp Hội đồng xét bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/02/2020

08:30

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ

BTV Đàng uỷ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp rà soát, điều chỉnh các văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: TTr-PC, HCTH, TCCB, Đào tạo, SĐH, GDTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 12/02/2020

07:30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường (lần 1), thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Chủ tịch Hội đồng Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Họp thông báo kết luận kiểm tra công tác PCCC năm 2019

(hoãn lịch)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Phòng CS PCCC&CHCN CA tỉnh Nghệ An;

- BCH PCBL-PCCN trường;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, QT&ĐT, KH-TC, TH-TN, Nội trú, Thư viện, HTSV, ĐBCL, BQLCSII, THPT Chuyên, THSP

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường, thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Chủ tịch Hội đồng Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

- BCH Đảng bộ trường;

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên HĐ Trường là CBVC của Trường;

- BCH Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội CCB;

- Trưởng, Phó các đơn vị;

- Bí thư các ĐBBP, chi bộ trực thuộc;

- Chủ tịch các CĐBP;

- Trưởng, Phó các BM;

- Các GS, PGS, TS, GVCC và tương đương.

Hội trường A

08:45

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường, thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư Đảng ủy Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

- BCH Đảng bộ trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó các đoàn thể cấp trường;

- Trưởng, Phó các đơn vị;

- Bí thư các ĐBBP, chi bộ trực thuộc.

Hội trường A

09:15

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường mở rộng, thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Chủ tịch Hội đồng Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

- BCH Đảng bộ trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:45

Hội nghị BCH Đảng bộ Trường, thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư Đảng ủy Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng bộ

BCH Đảng bộ trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

10:15

Hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường và BTV Đảng ủy Trường, thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐ Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

18:00

Hội thảo (trực tuyến) chia sẻ, trao đổi nội dung trong lĩnh vực giáo dục

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 79/ĐHV-TCCB ngày 05/02/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 13/02/2020

08:00

Seminar "Thiết kế đề cương học phần trong dạy học chương trình đào tạo tiếp cận CDIO"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu CDIO, đại diện phòng Đào tạo;

- Mời CN các đề tài trọng điểm cấp Trường biên soạn đề cương CDIO và các GV quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020

08:00

Nhà trường làm việc với Công ty German Institute về hợp tác đào tạo nhân lực

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: DV, HSTV&QHDN, KH&HTQT, Đào tạo, HCTH; Khoa SPNN

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Kiểm tra tiến độ chuẩn bị đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, ĐBCL, KĐCLGD, CNTT; các viện: KTCN, SPTN.

- Trưởng nhóm viết BC tự đánh giá (SAR), bản đặc tả CTĐT, biên soạn đề cương học phần các ngành CNTT, SP Toán.

- Nhóm dịch thuật (đ/c Trần Thị Ngọc Yến);

- Phụ trách website tiếng Anh (đ/c Nguyễn Văn Hải).

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:00

Họp rà soát tiến độ xây dựng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- BCN khoa SP Ngoại ngữ và các giảng viên tham gia xây dựng đề thi;

- Đại diện BQL ĐANN và các phòng: KH-TC, HCTH, Đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Phước Mỹ, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020, các khoa, viện tổ chức Hội nghị dân chủ SV cấp lớp và cấp khoa, viện theo lịch đã đăng ký với Trường.

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: nguyenquocdungdhv@gmail.com trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần