BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 27

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/02/2020

 

 

 

 

 

09:00

Họp xét bổ nhiệm chức danh giảng viên chính

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 18/02/2020

08:00

Họp triển khai thực hiện Chỉ thị của BTV Đảng uỷ Trường về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và  hỗ trợ các hoạt động dạy - học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu tình hình mới

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- CT Hội đồng Trường;

- Trưởng các đơn vị.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp hệ VLVH, ĐTTX

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng theo các Quyết định số 251/QĐ-ĐHV ngày 14/02/2019 và số 2750/QĐ-ĐHV ngày 08/10/2019;

- Trung tâm GDTX

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 19/02/2020

08:00

Hội Cựu giáo chức tổ chức chúc thọ và gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020

BCH Hội Cựu giáo chức

- Trân trọng kính mời: Ban Giám hiệu, CT Hội đồng trường, BTV Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, Trưởng các đơn vị.

- Hội viên Hội Cựu giáo chức Trường

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

09:00

Họp triển khai công việc của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đất phía Đông Quốc lộ 46

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo QĐ số 182/QĐ-ĐHV  ngày 30/01/2020

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Họp về chương trình và tổ chức đào tạo hệ THPT chất lượng cao

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- BGH, Tổ trưởng CM, GV giảng dạy lớp CLC thuộc Trường THPT Chuyên;

- Tổ trưởng Ban XDCT và GV các khoa, viện tham gia giảng dạy lớp CLC;

- Đại diện lãnh đạo và CV phòng Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo phòng KH-TC

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp về đào tạo sau đại học

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa, viện có đào tạo cao học;

- Trưởng các đơn vị: CNTT, ĐBCL, HCTH, KH-TC, TTr-PC

- CBVC phòng ĐT SĐH

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 20/02/2020

08:00

Seminar "Thiết kế đề cương học phần trong dạy học chương trình đào tạo tiếp cận CDIO"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu CDIO, đại diện phòng Đào tạo;

- Mời CN các đề tài trọng điểm cấp Trường biên soạn đề cương CDIO và các GV quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Hoa Du; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Đào tạo, ĐT SĐH, KH-TC, ĐBCL, CNTT, CTCT-HSSV, QT&ĐT, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, Ban lãnh đạo Viện; trưởng các đoàn thể trực thuộc Viện

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: ĐBCL, KĐCLGD, CNTT, Đào tạo, Viện KTCN, Viện SPTN.

- Trưởng nhóm viết Báo cáo tự đánh giá (SAR), bản đặc tả CTĐT, biên soạn đề cương học phần các ngành CNTT, SP Toán.

- Nhóm dịch thuật (đ/c Trần Thị Ngọc Yến);

- Phụ trách website tiếng Anh (đ/c Nguyễn Văn Hải).

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:30

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Hoa Du; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Đào tạo, ĐT SĐH, KH-TC, ĐBCL, CNTT, CTCT-HSSV, QT&ĐT, VP Đ-ĐT; Đảng ủy BP, BCN Khoa; trưởng các đoàn thể trực thuộc Khoa

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Nghệ An thực hiện công tác cán bộ

Tỉnh ủy Nghệ An

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Hội trường Khách sạn Giao tế

(P. HCTH bố trí xe)

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020

07:45

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020 (trực tuyến)

Ban Tuyên giáo Trung ương

Đ/c Nguyễn Huy Bằng,

Đ/c Nguyễn Hồng Soa,

Đ/c Trần Viết Quang,

Đ/c Đậu Đức Anh

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

(P. HCTH bố trí xe)

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Demo bài dạy trực tuyến của ThS. Lê Mạnh Linh, giáo viên Trường THPT Chuyên

TS Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường;

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CNTT, TTr-PC, ĐBCL;

- BGH và giáo viên Tổ Toán - Tin, Trường THPT Chuyên;

- CB, GV các khoa, viện, trường trực thuộc quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

09:00

Họp thống nhất kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa tại Cơ sở II năm 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Ban Quản lý Cơ sở II;

- Đại diện lãnh đạo Viện NN&TN;

- Các đơn vị: KH-TC (đ/c Dũng), QT&ĐT (đ/c Sáng, đ/c Quý), HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Tập huấn dạy học trực tuyến cho giảng viên toàn Trường

TS Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: Đào tạo, TTr-PC, ĐBCL;

- CB, VC TT CNTT;

- Toàn thể GV các khoa, viện;

- Các GV thuộc khối HC.

Viện SPTN (A2.101)

Viện SPXH (A2.103)

Viện KHXH&NV (A2.104)

Viện KT&CN (A2.202)

Viện CNHS&MT (A2.203)

Viện NN&TN (A2.204)

Khoa Kinh tế (A2.301)

Khoa Giáo dục (A2.302)

Khoa SP Ngoại ngữ (A2.303)

Khoa GD Thể chất (A2.304)

Khoa GDQP (A1.304)

Khoa Luật (A4.101)

Khoa Xây dựng (A4.102)

14:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội Chi bộ BQL Cơ sở II nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Anh Dũng; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Đào tạo, KH-TC, CNTT, CTCT-HSSV, QT&ĐT, VP Đ-ĐT; Trưởng các đơn vị tại CSII; Chi ủy, BQL, CTCĐBP, Tổ trưởng BQLCSII.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:15

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện công tác cán bộ

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Phòng họp tầng 2, Tỉnh ủy Nghệ An

(P. HCTH bố trí xe)

15:30

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội Chi bộ Nội trú - Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền

BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Hồng Soa; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, KH-TC, CNTT, CTCT-HSSV, HTSV-QHDN, QT&ĐT, VP Đ-ĐT; Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, CT CĐBP Nội trú - Y tế.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Minh Giang, chuyên ngành: Lịch sử thế giới

GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng trên cây và đề xuất biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cam Vinh.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Hiền

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 111/QĐ-BGDĐT ngày 13/01/2020;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp triển khai dạy học trực tuyến

TS Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa, viện, trường trực thuộc;

- Trưởng các đơn vị: CNTT, Đào tạo, QT&ĐT, HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: nguyenquocdungdhv@gmail.com trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần