TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 107/2024 - 16/7/2024: TS. Nguyễn Quốc Thơ

Seminar12/07/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 106/2024 - 15/7/2024: TS. Đào Thị Thanh Hà

Seminar12/07/2024
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 105/2024 - 10/7/2024: Trần Thị Hoàng Mai, Thái Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Seminar10/07/2024
Lịch Seminar Khoa Giáo dục Quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục Quốc phòng

MS 104/2024 - 16 /7/2024: nguyễn Minh Quyết

Seminar10/07/2024
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 103/2024 - 05/07/2024: Nguyễn Trọng Hà

Seminar04/07/2024