Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 24/2024 - 06/3/2024: Nguyễn Thị Tường

Seminar01/03/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 23/2024 - 29/02/2024: PGS. TS. Nguyễn Thành Quang

Seminar26/02/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 22/2024 - 01/3/2024: TS. Trương Thị Dung

Seminar26/02/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 21/2024 - 28/02/2024: TS. Thái Thị Hồng Lam

Seminar26/02/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 20/2024 - 05/3/2024: Phan Thị Hồng Tuyết

Seminar23/02/2024