Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Trường Đại học Vinh thực hiện chế độ chính sách cho HSSV học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng

Trường Đại học Vinh thực hiện chế độ chính sách cho HSSV học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng

Tại các phiên họp ngày 25/04/2023 Hội đồng thực hiện chế độ chính sách cho HSSV Trường Đại học Vinh đã họp xét và quyết định thực hiện chi trả học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã...

Thông báo27/04/2023
Công văn xét chọn giải thưởng KOVA lần thứ 20

Công văn xét chọn giải thưởng KOVA lần thứ 20

Công văn xét chọn giải thưởng KOVA lần thứ 20

Thông báo23/06/2022
LINK ẢNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CHO TÂN CỬ NHÂN, KỸ SƯ NĂM 2022

LINK ẢNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CHO TÂN CỬ NHÂN, KỸ SƯ NĂM 2022

LINK ẢNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CHO TÂN CỬ NHÂN, KỸ SƯ NĂM 2022

Thông báo19/06/2022
Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Thông báo14/02/2022