Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay”

 

 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thảo: Download

Download Thông báo số 1 và Phiếu đăng ký Hội thảo: PDF hoặc WORD