Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra đã xảy ra tại Trung Quốc, lây lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện dịch bệnh này chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Nhận định tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao. Tuy nhiên, phải hết sức bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, phòng ngừa và xử lý chính xác, hiệu quả.

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 5427-CV/TU ngày 01/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

2. Xác định công tác phòng, chống dịch do vi rút Cô-rô-na gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đồng thời, vẫn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, các đơn vị và tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công.

3. Bí thư đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình. Chỉ đạo công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và người học để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng do vi rút Cô-rô-na gây ra; thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đấu tranh và đề nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân phát tán các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cán bộ, đảng viên và người học. Các đơn vị có liên quan tham mưu cho Nhà trường xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

4. Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch, xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, theo dõi sát tình hình để trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch.

5. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Ban Dân vận Đảng ủy Trường và đoàn thể các cấp có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người học để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do vi rút Cô-rô-na gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Đấu tranh và đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.

6. Ban Biên tập website Trường, Bộ phận Truyền thông của Nhà trường tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch do vi rút Cô-rô-na gây ra, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm cán bộ, đảng viên và người học có nhận thức đúng đắn để chủ động phòng, chống dịch mà không tạo ra sự hoang mang trong dư luận Nhà trường và xã hội. Phát huy tối đa các subsite, các trang mạng xã hội… để tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nắm nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kết quả thực hiện Công văn này./.