Câu lạc bộ Mái ấm Trường Vinh tập hợp những sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa của Trường Đại học Vinh vào sinh hoạt trong một tập thể, giúp các em có điều kiện chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, hòa nhập tốt vào cộng đồng sinh viên. Nhằm giúp Câu lạc bộ sớm ổn định để triển khai có hiệu quả các hoạt động, Nhà trường tổ chức kiện toàn Câu lạc bộ năm học 2019 - 2020 và yêu cầu các khoa, viện thực hiện các công việc sau:

1. Rà soát, lập danh sách sinh viên thuộc đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, báo cáo nhà trường và hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng này nộp hồ sơ đăng ký tham gia CLB Mái ấm Trường Vinh năm học 2019-2020.

2. Báo cáo tình hình, kết quả học tập, rèn luyện của các sinh viên là thành viên CLB “Mái ấm Trường Vinh” trong năm học 2018-2019 (theo mẫu gửi kèm).

3. Kêu gọi, vận động cán bộ, viên chức, sinh viên và các đoàn thể quần chúng trong viện, khoa quan tâm và có các hình thức giúp đỡ, động viên kịp thời, thiết thực đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung, sinh viên là thành viên CLB Mái ấm Trường Vinh nói riêng nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Các nội dung trên, yêu cầu các viện, khoa tổng hợp, gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, bản mềm gửi vào địa chỉ: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn) trước 16h00’ ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Công văn

Mẫu danh sách Câu lạc bộ

Mẫu đơn gia nhập Câu lạc bộ