Thời gian: 5 ngày, từ ngày 10/4 đến ngày 14/04/2017.

Địa điểm: Phòng Đào tạo,  Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), điện thoại: 0238.3856394 (gặp trực tiếp Thầy Hồ Xuân Thủy).

Đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm, sinh viên lưu ý:

- Mang theo chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên;

- Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016 - 2017 có trong tài khoản các nhân sinh viên.

Đề nghị sinh viên đến nhận đúng thời gian và kiểm tra chính xác thông tin trước khi Nhà trường cấp văn bằng tốt nghiệp./.