1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày 10/3 Âm lịch trùng vào Chủ nhật, ngày 14/4/2019 vì vậy, toàn trường được nghỉ thêm 1 ngày: thứ Hai, ngày 15/4/2019.

2. Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, toàn trường được nghỉ trong 3 ngày: từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/5/2019.

3. Giao cho trưởng các khoa, viện; Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm thông báo và tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ lễ. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Hành chính Tổng hợp và Ban kiểm tra theo Quyết định số 973/QĐ-ĐHV ngày 19/8/2016 theo dõi việc thực hiện nền nếp dạy, học, làm việc trước và sau nghỉ lễ.

4. Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu, hồ sơ công việc, kiểm tra an toàn điện, nước, khoá cửa. Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN phối hợp với Công ty vệ sĩ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động bảo vệ, tuần tra canh gác Nhà trường tại các cơ sở, khu vực an toàn trước, trong và sau nghỉ lễ.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong trường thông báo chủ trương này tới tận cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, học viên và nghiêm túc triển khai thực hiện./.