I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tháng 11 năm 2018. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Kinh tế và Chi ủy chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.

Nguyễn Đức Nghĩa,

Sinh viên lớp 56A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

2.

Ngô Thị Ánh Hồng,

Sinh viên lớp 56A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

3.

Phan Thị Mai Lê,

Sinh viên lớp 56A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

4.

Nguyễn Thị Linh,

Sinh viên lớp 56A1 Lý, Viện SP Tự nhiên,

5.

Nguyễn Quang Vũ,

Sinh viên lớp 56A1 Lý, Viện SP Tự nhiên,

6.

Thái Khắc Hiếu,

Sinh viên lớp 56A2 Lý, Viện SP Tự nhiên,

7.

Phan Thị Ngọc Huyền,

Sinh viên lớp 56A2 Lý, Viện SP Tự nhiên,

8.

Nguyễn Thị Lan Hương,

Sinh viên lớp 56A2 Lý, Viện SP Tự nhiên,

9.

Nguyễn Thị Anh Thơ,

Sinh viên lớp 56A2 Lý, Viện SP Tự nhiên,

10.

Đinh Thị Hoài,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

11.

Hồ Thị Thu Huyền,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

12.

Đặng Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

13.

Nguyễn Thị Thảo,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

14.

Hoàng Cẩm Vân,

Sinh viên lớp 56A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

15.

Chu Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

16.

Trương Thị Bé,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện SP Tự nhiên,

17.

Ngô Thị Liên,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện SP Tự nhiên,

18.

Võ Thị Nhược Nam,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện SP Tự nhiên,

19.

Hoa Hải Âu,

Sinh viên lớp 56B Chính trị học, Viện KHXH&NV,

20.

Vi Đức Duy,

Sinh viên lớp 56B Chính trị học, Viện KHXH&NV,

21.

Phạm Thị Thảo,

Sinh viên lớp 56B Chính trị học, Viện KHXH&NV,

22.

Trần Thị Nga,

Sinh viên lớp 57B Chính trị học, Viện KHXH&NV,

23.

Trần Thị Thu Hà,

Sinh viên lớp 56B1 Việt Nam học, Viện KHXH&NV,

24.

Trần Thị Kiều Oanh,

Sinh viên lớp 56B1 Việt Nam học, Viện KHXH&NV,

25.

Trần Thị Hằng,

Sinh viên lớp 56B11 Khoa Kinh tế,

26.

Trương Văn Bé,

Cán bộ Trung tâm TH-TN,

27.

Nguyễn Thị Nhã,

Cán bộ Trung tâm TH-TN.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 10/12/2018 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Sư phạm Xã hội, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế và Khoa Luật chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.

Đậu Hồng Quân,

Cán bộ Viện SP Tự nhiên,

2.

Lưu Thị Như Quỳnh,

Sinh viên lớp 58A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

3.

Chu Thị Hồng Ngọc,

Sinh viên lớp 55A1 Lý, Viện SP Tự nhiên,

4.

Hoàng Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 58A3 Hóa, Viện SP Tự nhiên,

5.

Nguyễn Thị Kim Dung,

Sinh viên lớp 55A2 Sinh, Viện SP Tự nhiên,

6.

Phạm Thị Sương Sương,

Sinh viên lớp 55A2 Sinh, Viện SP Tự nhiên,

7.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên,

Sinh viên lớp 56A Sinh, Viện SP Tự nhiên,

8.

Nguyễn Văn Tài,

Sinh viên lớp 56A Sử, Viện SP Xã hội,

9.

Phạm Thị Thu Hà,

Sinh viên lớp 57B6 khoa Kinh tế,

10.

Đào Thị Kim Ngân,

Sinh viên lớp 58B6 khoa Kinh tế,

11.

Lê Minh Tân,

Cán bộ Khoa SP Ngoại ngữ,

12.

Hà Thị Thúy,

Cán bộ Khoa Luật,

13.

Nguyễn Thị Thanh Trâm,

Cán bộ Khoa Luật.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem xét và thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Duy Bình, đảng viên thuộc chi bộ cán bộ Ngành Toán - Tin, Đảng bộ Viện Sư phạm Tự nhiên.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 01 đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Giáo dục bằng hình thức Khiển trách; 01 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào bằng hình thức Cảnh cáo.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường năm 2018.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và nhất trí giao Ban soạn thảo hoàn thiện Đề án thành lập Phòng Khám bệnh Đa khoa trực thuộc Trường Đại học Vinh để trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội đồng Trường xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

3. Thực hiện Công văn số 27-CV/ĐU ngày 17/10/2018 của Đảng ủy Quân khu 4, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định đổi thời gian nhiệm kỳ của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cũng đã xem xét và thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay cho đồng chí đại tá Trương Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng khoa Quân sự địa phương, Trường Quân sự Quân khu 4.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và cho ý kiến thực hiện Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội đồng Trường xem xét, quyết định đổi tên Phòng Thanh tra Giáo dục thành Phòng Thanh tra - Pháp chế, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, thực hiện quy trình điều động đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên, đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới và cử đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên, hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Trưởng bộ môn Công nghệ Sinh học - Môi trường, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Điều động đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Bí thư chi bộ cán bộ Viện Sư phạm Xã hội, đến làm việc tại Nhà xuất bản Trường Đại học Vinh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Hà, Phó Trưởng bộ môn Cơ sở Xây dựng, Khoa Xây dựng, giữ chức Trưởng bộ môn Cơ sở Xây dựng, Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất để các viện, khoa, trường thực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo với số lượng: cấp trưởng tối đa không quá 3 người, cấp phó tối đa không quá 6 người. Hoàn thành trước ngày 12/12/2018.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và cho ý kiến một số nội dung khác về công tác cán bộ của Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phòng Đào tạo Sau đại học.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2018

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2018); 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018), 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018); tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên"; tuyên truyền cuộc thi sáng tác "Giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh" lần thứ 3 và tìm hiểu lịch sử 60 năm Trường Đại học Vinh (1959 - 2019); chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh; xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025; xây dựng Đề án Tự chủ Trường Đại học Vinh; tiếp tục thực hiện các đề tài xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2; hoàn chỉnh Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo hoạt động thanh, quyết toán tài chính của Nhà trường năm 2018. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; thực hiện Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; tổ chức các hoạt động của Tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019; các hoạt động thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở I, cơ sở II; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng sinh viên tại cơ sở II. Phân công đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện kế hoạch viết tài liệu, bài giảng, giáo trình giai đoạn 2016 - 2018; triển khai các hoạt động của Dự án FCB; tăng cường công tác an ninh, trật tự và công tác tôn giáo; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 56-TB/BDVTU ngày 29/11/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả giao ban công tác dân vận năm 2018 cụm các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; hoàn thiện Đề án thành lập Phòng Khám bệnh Đa khoa trực thuộc Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện./.