I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 12/2019. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật, Khoa Xây dựng kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.

Lương Thị Bích Ngọc,

Sinh viên lớp 57B CTXH, Viện KHXH&NV,

2.

Nguyễn Văn Dũng,

Cán bộ Khoa Luật,

3.

Võ Minh Hoàng,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

4.

Trần Thi Tâm,

Sinh viên lớp 57B3 Luật học, Khoa Luật,

5.

Nguyễn Thị Khánh Chi,

Sinh viên lớp 57B2 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

6.

Hồ Thị Dung,

Sinh viên lớp 57B2 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

7.

Hoàng Phú Cường,

Sinh viên lớp 57B4 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

8.

Võ Hồng Lâm,

Sinh viên lớp 56K2 KTXD, Khoa Xây dựng,

9.

Dương Phương Đông,

Sinh viên lớp 56K4 KTXD, Khoa Xây dựng,

10.

Đinh Quốc Đạt,

Sinh viên lớp 56K2 KTXD CTGT, Khoa Xây dựng.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 14/1/2020 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Kinh tế và các Chi ủy chi bộ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.

Hoa Hải Âu

Sinh viên lớp 56B Chính trị học, Viện KHXH&NV,

2.

Trần Thị Nga

Sinh viên lớp 57B Chính trị học, Viện KHXH&NV,

3.

Đặng Thị Hải Lý,

Sinh viên lớp 58B9 Kế toán, Khoa Kinh tế,

4.

Nguyễn Công Hoàng,

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính,

5.

Trương Văn Bé,

Cán bộ Trung tâm Thực hành  - Thí nghiệm,

6.

Nguyễn Thị Nhã,

Cán bộ Trung tâm Thực hành  - Thí nghiệm.

 

3. Xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất đề nghị cấp ủy cấp trên xét tặng Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên sau đây:

- Đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng và đồng chí Lê Văn Năm, giảng viên Viện Sư phạm Tự nhiên.

- Đề nghị tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Thế Định, giảng viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Đề nghị tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng, giảng viên Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Lường Hồng Phong, sinh ngày 25/5/1979, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Hoàng Yến, sinh ngày 14/10/1974, Trưởng bộ môn Giáo dục mầm non, Khoa Giáo dục, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường điều động đồng chí Nguyễn Lê Quang, Chuyên viên Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, đến làm việc tại Ban Quản lý Cơ sở 2 và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Sơn, sinh ngày 20/5/1977, Giảng viên bộ môn Cơ sở Xây dựng, Khoa Xây dựng, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cơ sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm nhiệm điều hành, quản lý hoạt động của Nhà xuất bản kể từ ngày 07/1/2020.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho ý kiến về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Phó Giám đốc Nhà xuất bản, giữ chức vụ Tổng Biên tập Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho ý kiến về đổi thời gian nhiệm kỳ của Trưởng khoa Giáo dục thể chất theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, thực hiện từ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, giữ chức vụ Trưởng khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cho chủ trương xây dựng Đề án thành lập Trường Kinh tế và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Viện Sư phạm Tự nhiên thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Vật lý nhiệm kỳ 2015 - 2020.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Trung học phổ thông Chuyên bổ nhiệm Tổ trưởng chuyên môn năm học 2019 - 2020, cụ thể:

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Từ Đức Thảo, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Toán - Tin năm học 2019 - 2020.

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Đoàn Thị Hạnh, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn - Ngoại ngữ năm học 2019 - 2020.

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Tố Yên, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân - Thể dục - Quốc phòng năm học 2019 - 2020.

- Đề nghị Trường Trung học phổ thông Chuyên thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Vật lý - Hóa học - Sinh học - Công nghệ năm học 2019 - 2020.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chỉ định đồng chí Hoàng Vĩnh Phú, Trưởng phòng Đào tạo, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2018 - 2020 và giữ chức Bí thư chi bộ.

12. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chỉ định đồng chí Bùi Đình Thuận, Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2018 - 2020 và giữ chức Bí thư chi bộ.

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1, 2 NĂM 2020

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020). Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức đợt hoạt động "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019 - 2020, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo hoàn thành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng tiến độ; ban hành báo cáo thường niên năm 2019; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động của Nhà trường. Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2019. Chỉ đạo sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của chương trình ETEP 2019; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại cơ sở 1, cơ sở 2. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Kinh tế, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo mở rộng địa bàn tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP; tăng cường công tác an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; xin giấy phép hoạt động của Phòng Khám Đa khoa, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Tổ chức Tháng rèn nghề và Hội thi sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và hội thi giảng viên trẻ dạy giỏi. Triển khai công tác quảng bá tuyển sinh năm 2020 tại các trường trung học phổ thông, trên mạng xã hội; Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, Kếhoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện./.