1. Căn cứ Thông báo số 193-TB/UBKTTU ngày 22/05/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Công văn số 5744-CV/TU ngày 09/06/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và thống nhất trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cho phép điều chỉnh, bổ sung Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thông qua dự kiến phân công, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo của các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, chuẩn y kết quả bầu cử.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hội nghị của Nhà trường trong thời gian tới gồm: hội nghị Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 của Nhà trường; kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh 2015 - 2020 và thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.