Nhà trường công bố điểm thi tuyển vào Trường THPT Chuyên năm học 2020-2021 tại địa chỉ: http://diemthi.vinhuni.edu.vn.

Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu bằng số báo danh dự thi.

HĐTS.