Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 28 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A1, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.