Tên đề tài luận án: Một số luật số lớn cho biến ngẫu nhiên nhận giá trị tập mờ.

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Mã số: 9460106

Thời gian: Từ 14 giờ 00', ngày 30 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A1, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.