Tên đề tài luận án: Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 23 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp A, nhà A1, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.