Tên đề tài luận án: Quan hệ Mỹ - Cuba (1991 - 2016)

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Mã số: 9229011

Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Thời gian: Từ 08h00', ngày 6 tháng 6 năm 2020.

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.