Tên đề tài luận án: Hình thành và phát triển kỹ năng dạy học với thí nghiệm cho sinh viên đại học ngành sư phạm vật lý trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Mã số: 9440111

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 27 tháng 9 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.