Về đề tài: Quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 62.14.01.14

Địa điểm Phòng họp A nhà A1, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2017

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.