Tên đề tài luận án: Định lý điểm bất động cho một số lớp ánh xạ trên không gian Metric và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 9460102

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 27 tháng 02 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A1, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.