Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự phá vỡ đối xứng tự phát trong một số hệ quang học phi tuyến

Chuyên ngành:Quang học

Mã số: 9440110

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Thời gian: Từ 08h00', ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.