Tên đề tài luận án: Ngôn ngữ trần thuật trong hồi ký Tô Hoài

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 9220102

Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 13 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp A, tầng 4 Nhà A1, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.