Tên đề tài luận án: Luật số lớn và sự hội tụ đầy đủ theo trung bình đối với mảng các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach.

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Mã số: 9460106

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 30 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.