Tên đề tài luận án: Cặp thoại chứa hành động cầu khiến - từ chối trong giao tiếp của người Nam Bộ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 9220102

Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 03 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp A, tầng 4 Nhà A1, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.