Tên đề tài luận án: Tính liên tục của ánh xạ nghiệm của bài toán cân bằng.

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 9460102

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 25 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Toà nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.