Tên đề tài luận án: Thiết kế và sử dụng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Mã số: 9440111

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 02 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.