Tên đề tài luận án: Thủy nông vùng Tây Nam Bộ từ năm 1802 đến năm 1945

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 14 tháng 08 năm 2018

Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Công nghệ cao, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.