Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho sinh viên ngành kĩ thuật trong dạy học phần Nhiệt học Vật lý đại cương

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Mã số: 9140111

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An).

Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 28 tháng 6 năm 2020.

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.