Tên đề tài luận án: Dạy học phần “Điện học” vật lý 11 Trung học phổ thông góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Mã số: 9140111

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An).

Thời gian: Từ 8 giờ 00', ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.