Tên đề tài luận án: Đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh theo AUN-QA

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 27 tháng 9 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.