1. Công tác tuyên truyền:

- Các đơn vị trong toàn trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh phòng dịch; tuyên truyền, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như cập nhật các hướng dẫn chuyên môn khác của ngành Y tế;

- Tuyên truyền cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên: "Tự giác khai báo đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch là góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch"; Cần bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh và thông báo của Nhà trường qua website và các fanpage chính thức của Nhà trường.

2. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên đã đến thành phố Đà Nẵng (trong khoảng từ ngày 12/7 đến 26/7/2020), yêu cầu tự cách ly theo quy định, thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe; gửi danh sách cho Nhà trường (qua BS. Thái Thị Tân - Trưởng Trạm Y tế) để phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch.

3. Ban Chỉ đạo các kỳ thi (thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên, thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020); các cá nhân làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chủ động đề xuất và triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, kiểm tra thi và thí sinh dự thi trong phòng, chống dịch Covid-19.

4. Trưởng các đơn vị phải quản lý chặt chẽ, thường xuyên báo cáo với Nhà trường (qua TS. Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ) về việc cử cán bộ, viên chức đi công tác, trường hợp cử cán bộ, viên chức đi đến vùng có dịch phải có ý kiến của Ban Giám hiệu Nhà trường; nắm bắt thông tin, kiểm soát việc đi lại của sinh viên, học viên, lưu học sinh và khách đến làm việc với Nhà trường, thường xuyên báo cáo với Ban Giám hiệu Nhà trường về việc sinh viên, học viên, lưu học sinh và khách đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch.

5. Các khoa, viện chỉ đạo giảng viên đang giảng dạy, trước mỗi giờ học dành thời gian 5 phút để sinh viên, học viên của lớp khai báo việc đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch (nếu có) của ngày trước đó.

6. Các đơn vị, các Công đoàn bộ phận hạn chế việc tổ chức tham quan, du lịch trong thời điểm hiện nay; nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ việc cán bộ, viên chức khai báo việc đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch.

7. Khi có thông tin khai báo của người đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch, thì người nắm được thông tin, đặc biệt là Trưởng các đơn vị, giảng viên, giáo viên phải thông báo ngay cho Nhà trường (trực tiếp BS. Thái Thị Tân, ĐT: 0912.923515, BS. Nguyễn Thị Hiến, ĐT: 0853.858926) để Nhà trường có chỉ đạo và các giải pháp kịp thời.

Trên đây là một số nội dung tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Nhận được Công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra, lây lan trong Trường./.

Xem File đính kèm!